vaccination,DOH,rubella,measles vaccine,tigdas,bakuna,polio vaccine,vaccination for kids,scr23,r08-em,Importansya Ng Bakuna Laban Sa Mga Sakit Gaya Ng Polio, Rubella, At Tigdas,Diseases and Conditions, Vaccines & Immunizations, Infectious Diseases, Health Conditions, Medical Health, Department of Health, DOH libreng bakuna, DOH vaccination campaign 2023, oral polio vaccine, measles rubella vaccine, tigdas, tigdas hangin,Maigting ang panawagan ng DOH na dalhin ang mga anak na sanggol at maliliit na bata para mabigyan ng bakuna laban sa polio, tigdas, at rubella.
HealthYour Kid’s Health

Importansya Ng Bakuna Laban Sa Mga Sakit Gaya Ng Polio, Rubella, At Tigdas

Maigting ang panawagan ng DOH na dalhin ang mga anak na sanggol at maliliit na bata para mabigyan ng bakuna laban sa polio, tigdas, at rubella.
PHOTO BYCanva

Ang article na ito ay unang naipublish noong Mayo 1, 2023. Nadagdagan ito ng updates noong Disyembre 27, 2023.

Maigting ang panawagan ng Department of Health (DOH) sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa mga sakit na polio, tigdas (measles), at tigdas hangin (rubella, German measles). Ang mga ito ay lubhang nakakahawa at maaring magdulot ng kumplikasyon na magpapalala sa sitwasyon.

Wala ring gamot para sa mga sakit na iyon, bagamat nalulunasan ang mga sintomas hanggang bumuti ang pakiramdam ng pasyente. Kaya pinakamainam ang bakuna para maprotektahan lalo na ang mga bata nang wala na sanang magkasakit pa.

Ang polio, halimbawa, ay nasugpo na noong 2000 dahil hindi pumalya ang mga magulang sa pagpapakuna sa mga anak. Ang mismong World Health Organization (WHO) ang nagdeklarang polio-free ang Pilipinas. Ngunit makalipas ang 19 taon, biglang may umusbong na kaso ng polio noong September 2019 kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga batang nababakunahan.

Nagpatuloy ang pagtaas ng polio cases, pati na ang hindi nawawalang tigdas at tigdas hangin, lalo nang dumating ang COVID-19 pandemic at ilang beses nagdeklara ang gobyerno ng community quarantine.

Apektado ng pandemya ang programang pagbabakuna (routine vaccinations) ng DOH, ayon sa ulat ng ahensya sa meeting kasama ang kanilang media partners. Katunayan, 3 sa 4 na mga bata ang hindi nakatanggap ng bakuna para sa tigdas (measles vaccine) noong 2021. Kaya sa sumunod na taon, 2022, tumaas ng 160% ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin/rubella.

READ: MMR Vaccine At Autism: Walang Kinalaman

May 1 milyon na bata sa Pilipinas ang hindi nakatanggap ng ano mang bakuna (zero dose) sa panahon ng COVID-19 pandemic, ayon sa datos mula sa Vaccine Confidence Project ng UNICEF na ipinadala sa Smart Parenting. Pilipinas ang pangalawa sa pinakamataas na bilang sa mga bansa sa East Asia at Pacific Region, samantalang ikalima sa buong mundo.

Lumabas din sa Vaccine Confidence Project na bumaba ng 25% ang pagpapahalaga ng mga Pinoy sa bakuna para sa mga bata (perception of the importance of vaccines for children).

watch now

Katuwang ng DOH ang UNICEF at WHO na pataasin muli ang kumpiyansa sa mga bakuna nang mas marami pang mga bata ang mabakunahan at maiwasan ang outbreak ng mga sakit. Isinusulong nila ang kampanyang "Chikiting Ligtas (sa dagdag bakuna kontra Polio, Rubella at Tigdas)."

Importansya ng pagbabakuna sa mga bata

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang pagbabakuna ay nagbibigay ng proteksyon mula sa iba’t ibang sakit. Nagagawa ito ng mga bakuna sa iba’t ibang paraan, pero lahat ng bakuna ay nakakatulong sa immune system ng mga katawan na labanan ang mga sakit at mikrobyo. Maaaring kailangan ng ilang linggo matapos mabakunahan para maging epektibo ito, pero ang proteksyong naidudulot nito ay kadalasang pang-habangbuhay. May mga ilang bakuna, tulad ng tetanus at flu na nangangailangan ng ilang booster upang mapanatili ang proteksyon.

Paano napapalakas ng mga bakuna ang immune system ni baby

Ang ating immune system ang nakakatulong na maka-iwas tayo sa sakit. Ngunit dahil nag-de-develop pa lang ang immune system ng mga sanggol pagkatapos maipanganak, mas mataas ang kanilang risk na makakuha o mahawa sa mga sakit. Nakakatulong ang mga bakuna na palakasin at patibayin ang natural na immune system ng mga sanggol. Tandaan ang mga sumusunod:

  • Ang mga bata ay exposed sa libo-libong mikrobyo araw-araw mula sa mga pagkaing kanilang kinakain, hangin, at mga bagay na nilalagay sa kanilang bibig.
  • Pinanganak ang mga bata na may immune system na kayang labanan ang ilang mikrobyo at sakit, ngunit may ilang sakit na maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na sakit na hindi kaya ng mga katawan ng mga bata. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan ng mga bata ang tulong ng mga bakuna.
  • Gumagamit ang mga bakuna ng konting antigen upang matulungan ang immune sustem na makilala ito at labanan ito. Ang mga antigen ay parte ng mga mikrobyo o sakit at ito ang nilalabanan ng mga immune system.

Nararapat din tandaan na ang lahat ng bakuna ay ligtas. Bago ito ibigay at gamitin ng mga tao, matinding pagsusuri ang dinadaanan. Pagkatapos ng pagsusuri sa ilang mga tao, maaaring abutin pa ng ilang taon at pag-aaral bago ito makumpleto at mabigyan ng lisensya. Kung ang bakuna ay lisensyado na, ang mga Food and Drug Administration, CDC, at mga National Institute of Health ng iba’t ibang bansa ay patuloy sa pag-aaral, pagsubaybay, at pag-imbestiga sa mga potensyal na safety concerns nito.

READ: Health Experts Say: Here's What Parents Should Prioritize Post-Pandemic

Bakit kailangan pa-bakunahan ang mga anak

Importanteng ma-bakunahan ang mga bata sapagkat mas mainam na maiwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito. Nararapat din tandaan na:

  • Ang mga bakuna ay ligtas, epektibo, at madaling paraan para mapanatiling malakas at malusog ang inyong pamilya.
  • Ang nirerekomandang vaccination schedule ay sumailalim din sa pag-aaral na isinaalang-alang kung kailan posibleng ma-expose ang bata sa sakit, at kailan magiging pinaka-epektibo ang bakuna.
  • Sinuri ang mga bakuna upang mapanatili na ito ay ligtas at epektibo para sa mga bata sa nirekomendang edad.
  • Importante ang mga bakuna sa pagpapanatili ng herd immunity. Ang herd immunity ay ang proteksyon na naibibigay ng mga bakuna sa ilang mga taong high-risk sa sakit na hindi pwedeng mabakunahan–gaya ng mga bagong silang sanggol at mga taong may sakit. Magiging epektibo ang herd immunity kung maraming tao ang bakunado mula sa isang sakit kaya’t hindi na kumakalat ang nasabing sakit.

May epekto ba ang hindi pagkumpleto ng nirerekomendang bakuna sa mga bata?

Mahalagang aspeto ng pagpapanatili ng kalusugan ng mga bata ang mga bakuna. At ang hindi pagkumpleto ng mga nirerekomendang bakuna ay maaaring maglagay sa bata at ilang maysakit na tao sa paligid nila sa panganib ng ilang malubhang sakit, gaya ng diptheria, tetanus, pertussis, COVID-19, haemophilus influenzae, hepatits A at B, HPV, influenza, measles, mums, rubella, meningitis, pneumonia, polio, rotavirus, at varicella o bulutong.

Pinoprotektahan ng mga bakuna ang mga bata mula sa mga nasabing sakit na maaaring maging sanhi ng pagpapa-ospital o malalang karamdaman. Halimbawa ang pertussis o whooping cough, na malubha ang epekto sa mga maliliit na sanggol.

Libreng bakuna ngayong May 2023

Mangyayari ang pagbibigay ng DOH ng libreng bakuna sa loob ng isang buwan, mula May 1 hanggang 31 sa health centers at temporary vaccination posts sa buong bansa. Sumangguni lamang sa inyong barangay at puwede rin ninyong abangan ang pagbahay-bahay ng vaccination teams para sa mga detalye.

Measles-rubella vaccine

Para sa mga sanggol na 9 months hanggang 59 months na mga bata.

Oral polio vaccine

Para sa mga bagong panganak na sanggol hanggang 59 months na mga bata.

Tinatayang 9,509,585 na mga sanggol at bata ang eligible para sa measles-rubella vaccine, habang 11,108,115 naman para sa oral polio vaccine.

Basahin dito ang pahalagahan pa ng bakuna sa mga sanggol at bata.

Trending in Summit Network

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
Close