flu,World Health Organization,Tagalog,dengue,influenza,dengue vaccine,bakuna,flu vaccine,evergreen,trangkaso,Flu, Dengue, at Mga Ayaw Sa Bakuna Hadlang sa Kalusugan,flu, dengue, bakuna, flu vaccine, vaccine hesitancy, bakuna sa baby, bakuna sa sanggol,Ang pag-iwas sa pagpapaturok ng bakuna ay nagiging hadlang para mawala ang mga vaccine-preventable na mga sakit, ayon sa World Health Organization.
HealthYour Kid’s Health

Flu, Dengue, at Mga Ayaw sa Bakuna, Pangunahing Hadlang sa Pandaigdigang Kalusugan ng 2019

Ang hindi pagbibigay ng bakuna ay nakasama sa listahan ng World Health Organization.
PHOTO BYiStock

Inilabas na ng World Health Organization (WHO) ang taunang listahan ng sampung pinakamalaking banta sa kalusugan sa buong mundo, at sa kauna-unahang beses ay naisama rito ang “vaccine hesitancy,” o pag-aalangan sa pagpapabakuna.

Taun-taon ay naglalabas ang WHO ng listahan ng mga bagay na sa tingin nila ay magiging pinakamalaking hadlang para makamit ang pandaigdigang kaligtasan sa susunod na taon. Ginagawa ang listahang ito para maging basehan ng mga gagawing aksyon ng organisasyon laban sa mga bantang ito. Kung sa mga lumipas na taon, karamihan sa mga laman ng listahan ay mga kumakalat na sakit, ang listahan naman ngayong 2019 ay nagbibigay-linaw sa dahilan kung bakit kumalat ang mga sakit na ito.

Ang vaccine hesitancy, o pag-aalangan sa pagpapabakuna, ay ang pagtanggi ng magulang na bigyan ng bakuna ang kanilang mga anak kahit mayroon silang paraan upang makakuha nito. Ayon sa WHO, ang hindi pagbigay ng bakuna, na isang murang paraan ng pagprotekta laban sa iba’t-ibang sakit, ay maaaring maging dahilan ng pagkalat muli ng mga sakit na dati ay unti-unti nang napipigilan.

Iba’t-iba ang dahilan ng mga tao kung bakit ayaw nilang magpabakuna. Maaaring base ito sa kani-kanilang relihiyon o paniniwala. Mayroong mga nagsasabing ginagamit ng gobyerno ang bakuna para pakialaman ang mga bagay na dapat ay personal nang desisyon ng mga tao. Mayroon din na hindi naniniwalang epektibo ito. May ilang mga magulang na ayaw pabakunahan ang kanilang mga anak dahil natatakot silang maging sanhi ito ng autism, isang bagay na pinasinungalingan na ng Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Para sa WHO, ang pag-aatubili at hindi paniniwala ng mga tao sa pagbabakuna ang dahilan kung bakit bumabalik ang maraming mga sakit na dati ay nawala na. Isang halimbawa rito ang tigdas, na tumaas ng 30% ang bilang ng nagkasakit sa buong mundo noong 2018.

Ilan pa sa mga kabilang sa listahan ng 2019 ang mga sanhi na may koneksyon sa kalikasan, tulad ng polusyon at climate change. Ang mga maliliit na dumi sa hangin ay maaaring pumasok sa katawan ng tao at makasama sa baga, puso, at utak, at maaari rin maging sanhi ng mga sakit tulad ng cancer at stroke. Ang polusyon sa hangin din daw ay nagdudulot ng climate change, na higit pang nakakaapekto sa kalusugan. Ayon sa CDC, ang mga pagbabago na nakakaistorbo sa sistema ng tao at kapaligiran ay maaaring magdulot ng sakit sa paghinga o sa puso.

watch now

Isa pa sa mga nabanggit na banta ang malawakang pagkalat ng influenza o trangkaso, na nararanasan din ng buong mundo. Nakikita ito ng WHO bilang isang pabago-bagong hamon na kailangang harapin. Mahirap malaman kung kailan dadapo ang trangkaso sa isang tao, o kung gaano kalala ang magiging epekto nito. Pinapayo nila na magbigay ng bakuna laban sa iba’t-ibang uri ng trangkaso. Kasama rin sa kanilang mungkahi ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga malalaking grupo na may kapasidad na tumulong upang magkaroon ng epektibong gamot na maaaring makuha ng kahit sinong mamamayan. Kailangang gumawa ng mga hakbang upang pigilan at gamutin ang sakit na ito, lalo na sa mga mahihirap na bansa.

Ang iba pang kabilang sa listahan ay (walang partikular na pagkasunod-sunod):

  • mga hindi nakakahawang sakit tulad ng diabetes at cancer
  • mga sitwasyong delikado at mapanganib
  • Ebola at iba pang organismong nagdudulot ng matinding sakit
  • mahinang sistema ng pangangalaga sa kalusugan
  • dengue
  • HIV

Ang mga impormasyong nakalahad dito ay nagmula sa Flu, Dengue, and Vaccine Skeptics Are Top Global Health Threats of 2019

Ang MMR vaccine ay hindi nagdudulot ng autism. Mag-click dito para malaman kung paano nakatutulong ang bakunang ito para maiwasan ng inyong anak ang pagkakaroon ng tigdas.

Trending in Summit Network

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
Close