Filipino,cold,fever,Tagalog,kid's health,colds medicine,sipon,evergreen,Gamot sa Sipon | Smart Parenting,sipon, sipon gamot, sipon ng baby, sipon remedy, sipon best medicine, kalusugan ng bata, sipon baradong ilong,Walang partikular na gamot sa sipon pero narito ang mga remedies na maaaring gawin.
HealthYour Kid’s Health

TLC ang Kauna-Unahang 'Gamot' sa Sipon Para sa Inyong Anak

Malaking tulong ang maibibigay ng inyong TLC o tender loving care!
PHOTO BYiStock

Dahil sa pabago-bagong panahon, nauuso ang iba’t ibang uri ng sakit katulad ng sipon na madalas kumapit sa mga bata. Pero ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa sipon, kung paano ito lunasan, at kung paano ito mapigilan ay makatutulong upang mabawasan ang pagkakataon na mahawa ang inyong anak at mas madali itong malunasan.

Gaano kadali makahawa ang sipon?

Mayroon 200 uri ng virus na maaaring maging sanhi ng sipon kung kaya’t madali itong makuha. Ang bata ay maaaring magkasipon ng walo hanggang 12 beses sa isang taon, lalo na ang mga batang hindi pa matibay ang resistensya, kumpara sa isang adult na nagkakaroon ng dalawang hanggang apat na pagkakaroon ng sipon sa isang taon. 

Paano nakukuha ang sipon?

Kung ang taong sinisipon ay bumahing, naikalat na nya ang virus sa hangin lalo na kung hindi siya nagtakip ng bibig. Ang virus sa hangin ay kayang maglakbay ng 12 talampakang layo kapag bumahing o umubo ang taong sinisipon. Pwede rin itong makuha kapag may direct contact. Kapag nahawakan ng bata ang bagay na hinawakan ng taong may sipon at nilagay nya ang kanyang kamay sa bibig o ilong, maaari na siyang mahawa. Ang mga virus na nagsasanhi ng sipon ay maaaring mabuhay sa loob ng maraming oras.

Sintomas ng sipon

Paggising ng inyong anak o pagdating sa bahay mula eskwelahan, mapapansin ninyo na masama ang kanyang pakiramdam. Nagsisimula ang sipon sa pagkakaroon ng makating lalamunan o sore throat dahil sa pamumuo ng mucus. Susundan ito ng pagtulo ng sipon, baradong ilong, at pagbabahing. Maaari ring magkaroon siya ng sinat, sakit ng ulo, ubo, pananakit ng kalamnan at kawalan ng gana sa pagkain. Ang paglabas ng sipon ay maaaring magbago—magsisimula sa malinaw at malatubig, hanggang sa malagkit at kulay dilaw o berde.

Paano gagaling ang sipon?

Kusang gumagaling ang mga batang nagkakaroon ng sipon. Kayang labanan ng immune system ng bata ang virus kahit walang gamot. Kadalasang nawawala ang sipon sa loob ng isang linggo, pero maaari ring tumagal ng dalawang linggo.

Kung ang sipon ay may kasamang lagnat, sakit ng ulo, at pananakit ng kalamnan, ligtas painumin ang bata ng paracetamol para maibsan ang mga sintomas na ito, ayon sa National Health Service ng United Kingdom. Gayunpaman, hindi palaging nangangailangan ng gamot ang mga batang may ubo at sipon. Ayon sa American Academy of Pediatrics (AAP) ang rekomendasyong ito ay sumasaklaw sa mga batang may edad na 7 taong gulang pababa.

watch now

Kabilang sa mga medication na pinagiingat ang mga magulang ay ang decongestants (phenylephrine), antihistamines (chlorpheniramine maleate and others), cough suppressants (dextromethorphan) at cough expectorants (guaifenesin).

Hindi inirerekomenda ni Dr. Faith Buenaventura-Alcazaren, isang pediatrician, ang pagbibigay ng mga gamot para sa ubot at sipon sa mga sanggol na may edad na 6 na buwan pababa. “A lot of parents feel they need to give something for a cold or a cough. At best, a saline spray will help decongest and melt the mucus so it can be easily aspirated.” (Marami sa mga magulang ang gustong mapagaling ang anak kapag ito ay may ubo at sipon. Ang pinakamagagawa nila ay magbigay ng saline spray para matanggal ang pagbabara ng ilong.) 

Nakakatulong ang pagpapaligo o paghihilamos ng maligamgam na tubig sa batang may sipon. Ang mataas na unan at steam ay makakatulong din para matanggal ang pagbabara ng ilong. Maaaring makatulong ang cough drops sa makati at masakit na lalamunan para sa mga malalaking bata. Ang maligamgam na sabaw ay nakakagaan ng pakiramdam. Ang pagpapahid ng vaporizing ointment sa dibdib ay nakakapagpagaan din ng pakiramdam. Painumin din ng maraming tubig at juice mula sa natural na prutas ang inyong anak.

Malaking tulong din nagagawa ng pangangalaga nina Nanay at Tatay. Malaking bagay ang tender loving care o TLC!

Paano maiiwasan ang sipon?

Turuan ang inyong anak na maghugas ng kamay bago kumain, pagkatapos pumunta ng banyo, at pagkatapos maglaro sa eskwelahan. Ang tamang paghugas ng kamay at tumatagal ng 20 segundo gamit ang sabon at tubig. Iwasang palapitin ang inyong anak sa taong sinisipon.

Paalalahanan ang inyong anak na huwag gamitin ang mga kubyertos o uminom sa parehong baso ng ibang tao. Sabihan din sila na huwag damputin ang ginamit na tissue ng ibang tao. Kapag ang anak ninyo ang may sipon, turuan siyang takpan ang bibig at ilong kapag bumabahing at gumamit ng tisyu kapag sinisinga ang sipon. Kung wala siyang tisyu, maaari siyang bumahing o umubo sa manggas ng kanyang damit o sa loob ng kanyang siko, hindi sa kanyang mga kamay. Paalalahanan siyang maghugas ng kamay palagi kapag siya ay may sipon.

Kung malala ang kanyang sipon, panatilihin na lamang siya sa bahay habang nagpapagaling para maiwasan din na makahawa sa kanyang mga kaklase at mga kaibigan sa paaralan.

Kailan tatawag ng doktor

Kumonsulta sa doktor kapag tumagal ang sipon ng higit sa tatlong linggo at lalong lumalala ang kalagayan ng inyong anak. Dalhin din siya sa doktor kung nakakaranas siya ng mga sumusunod:

  • Matinding pananakit ng lalamunan
  • Matinding pananakit ng tenga
  • Nahihirapang huminga
  • Pananakit ng dibdib
  • Pag-ubo na may kasamang dugo
  • Patuloy na pananakit ng ulo, mukha o lalamunan
  • Pamamaga ang glands (lymph nodes) sa leeg

Ang mga nilalagnat na sanggol na tatlong buwan pa lamang pababa ay kailangang dalhin agad sa doctor.

 

Trending in Summit Network

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
Close