embed embed2
 • Ayon sa Batas: Gitnang Pangalan Para sa Bata na Ipinanganak sa Labas ng Kasal

  Ang isang abogado ay binabali ang mga hakbang na maaaring gawin ng isang kasosyo upang wakasan ang pang-aabuso.
  by Atty. Nikki Jimeno .
Ayon sa Batas: Gitnang Pangalan Para sa Bata na Ipinanganak sa Labas ng Kasal
PHOTO BY iStock
This article was translated into Filipino via Google Translate. To read the original story in English, click here.
 • <>

  Ano ang bumubuo sa ligal na kahulugan ng pang-aabuso sa tahanan? Paano naiuri ang mga pang-aabuso sa ilalim ng batas ng Pilipinas?

  Sa Pilipinas, ang "pag-abuso sa tahanan" ay tinukoy sa ilalim ng Republic Act 9262 , o ang Anti-Violence Against Women and their Children Act (batas ng Anti-VAWC), na nagsasabing: "'Ang karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak' ay tumutukoy sa anumang kilos o serye ng mga gawa na ginawa ng sinumang tao ... na malamang na magreresulta sa pisikal, sekswal, sikolohikal na pinsala o pagdurusa, o pang-aabusong pang-ekonomiya kabilang ang mga banta ng naturang mga kilos, baterya, pag-atake, pamimilit, panggugulo o di-makatwirang pag-aalis ng kalayaan. ”

  Ito ay nagkakahalaga na ituro na ang batas ay pinoprotektahan hindi lamang ang mga asawa o mga dating asawa, kundi pati na rin ang sinumang babaeng kasama ng isang tao o mayroon isang sekswal o pakikipag-date, o kung kanino siya ay may isang karaniwang anak. Saklaw din nito ang karahasang nagawa laban sa anak ng babae, maging lehitimo o labag sa batas.

  Ang karahasan sa ilalim ng batas na ito ay hindi lamang limitado sa pisikal na pang-aabuso. Ang pang-aabuso ay maaari ring sekswal, sikolohikal, o pang-ekonomiya.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW  Ang 'sexual sex' ay tumutukoy sa isang kilos na sekswal sa kalikasan, na ginawa laban sa isang babae o anak. Kasama dito, ngunit hindi limitado sa, panggagahasa, sekswal na panliligalig, mga gawa ng kahinahunan, pagpapagamot sa isang babae o ng kanyang anak bilang isang bagay sa pakikipagtalik, na ginagawang pangungutya at iminumungkahi na sekswal, pisikal na umaatake sa sekswal na bahagi ng katawan ng biktima, o prostitusyon ang babae o bata.

  Kaugnay na kwento: Ayon sa Batas: Sexual Harassment in School

  'Ang sikolohikal na karahasan' ay tumutukoy sa mga kilos o pagtanggi na malamang na maging sanhi ng paghihirap sa isip o emosyonal sa biktima; halimbawa: pananakot, panliligalig, pagnanakaw, pinsala sa ari-arian, pangungutya o pangungutya sa publiko, paulit-ulit na pang-aabuso sa pandiwang at pagkaduwal ng kaisipan.

  'Ang pang-aabusong pang-ekonomiya' ay ginawa ng isang taong gumagawa o pagtatangka na gumawa ng isang babaeng pinansyal na nakasalalay sa kanya, alinman sa pamamagitan ng pag-alis ng suporta sa pananalapi o pigilan ang biktima na makisali sa anumang lehitimong propesyon, trabaho, negosyo o aktibidad, pag-aalis o banta ng pagkawasak ng mga mapagkukunan sa pananalapi, o pagkontrol sa sariling pera ng mga biktima. o mga pag-aari.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  More from Smart Parenting

  Gaano karaming mga pagkakataon o insidente ang dapat mangyari bago kinakailangan ang ligal na pag-urong?

  Ang isang babae o ang kanyang anak na inabuso ng kanyang kasosyo o asawa kahit na minsan ay nabiktima na ng karahasan sa tahanan. Hindi inatasan ng batas ang biktima na maghintay para sa pang-aabuso na mangyari nang paulit-ulit upang maging isang kaso sa ilalim ng batas na ito. Kung ang biktima ay patuloy na naghihintay ng "susunod na oras", hindi ito maaaring mangyari.

  Ano ang mga pagpipilian ng inabuso na asawa, ligal o kung hindi man?

  Ang biktima ng VAWC ay maaaring magsampa ng reklamo laban sa taong nasa ilalim ng RA 9262. Para sa kanya at sa kanyang mga anak habang ang kaso ay naghihintay, ang biktima ay maaaring makakuha ng utos ng proteksyon laban sa manggagawa (kung siya man asawang lalaki, kasintahan, o kasosyo), na maaaring, bukod sa iba pang mga bagay, ay nagbabawal sa pang-aapi sa pang-aabuso, nakakainis, tumawag sa telepono, makipag-ugnay o kung hindi man nakikipag-usap sa kanya, nang direkta o hindi tuwiran; at utusan ang agresista na lumayo sa kanya, sa kanyang mga anak, at itinalagang mga miyembro ng pamilya o sambahayan sa layo na tinukoy ng korte, at lumayo mula sa tirahan, paaralan, lugar ng trabaho, o anumang tinukoy na lugar na madalas na dalhin ng babae at alinman sa kanyang itinalagang pamilya o miyembro ng sambahayan.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  Karaniwan, ang layunin ng utos ng proteksyon ay upang mapanatili ang biktima mula sa karagdagang pinsala, upang mabawasan ang anumang pagkagambala sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at upang mapadali ang kanyang pagkakataon at kakayahan na nakapag-iisa na mabawi muli ang kontrol sa kanyang buhay.

  More from Smart Parenting

  Ang mga naabuso na kababaihan ay maaaring mag-file para sa isang Barangay Protection Order (BPO) , na maaaring makuha ng isa mula sa lokal na Barangay Office, isang Temporary Protection Order (TPO) , o isang Permanenteng Protection Order (PPO) mula sa Family Court sa lungsod ng babae.

  Siyempre, hindi magiging maganda ang utos ng proteksyon kung ang biktima ay ginawang masyadong madaling ma-access sa kanyang mang-aapi. Ang isa sa mga bagay na magagawa ng biktima para sa kanyang sarili ay upang maiwasan ang mang-aapi, sa pamamagitan ng alinman sa paglipat sa labas ng bahay (o itapon siya, kung nakatira silang magkasama), na nakapaligid sa kanyang sarili na may suporta sa pamilya at mga kaibigan, at upang maiwasan ang paglalakbay mag-isa. Ang mga nag-aabuso ay duwag, at mas malamang na lapitan o harapin ang biktima kung kasama siya sa ibang tao.

  Saan at paano ka humingi ng tulong?

  Ang biktima ay dapat humingi ng tulong sa kanyang lokal na pulisya. Ang bawat istasyon ng pulisya ay kinakailangang magkaroon ng isang Women and Children Protection Desks (WCPD), na mga kawani ng mga pulis (karamihan sa mga kababaihan) na sinanay upang siyasatin at sensitibong hawakan ang mga krimen laban sa kababaihan at bata. Ang mga pulis na ito ay tutulungan ang biktima, alinman sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya sa medikal na tagasuri (kung kailangan niya ng medikal na atensyon) at/o sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na ihanda ang affidavit ng reklamo laban sa nagsasalakay.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Maaari ring humingi ng tulong ang biktima sa kanyang lokal na Barangay Office, na maaaring mag-isyu at magpatupad ng Barangay Protection Order, o maaari rin siyang humingi ng payo ng isang abogado na maaaring gabayan siya sa mga hakbang. Ang

  Ang seksyon 11 ng RA 9262 ay naglalarawan ng mga hakbang at kinakailangan ng kung paano mag-aplay para sa isang pagkakasunud-sunod ng proteksyon :

  "SEKSYON 11. Paano Mag-apply para sa isang Order Order.- Ang application para sa isang order ng proteksyon ay dapat na nakasulat, nilagdaan at napatunayan sa ilalim ng panunumpa ng aplikante. Maaari itong isampa bilang isang independiyenteng pagkilos o bilang hindi pangkaraniwang lunas sa anumang sibil o kriminal na kaso ang paksa o isyu nito ay nakikibahagi sa isang karahasan tulad ng inilarawan sa Batas na ito. Ang isang form na form ng aplikasyon para sa pagkakasunud-sunod ng proteksyon, na nakasulat sa Ingles na may pagsasalin sa mga pangunahing lokal na wika, ay magagamit upang mapadali ang mga aplikasyon para sa pagkakasunud-sunod ng proteksyon, at dapat maglaman, bukod sa iba pa, ang mga sumusunod na impormasyon:

  (a ) mga pangalan at address ng petitioner at respondente;

  (b) paglalarawan ng mga ugnayan sa pagitan ng tagapayo at tagatugon;

  (c) isang pahayag ng mga pangyayari ng pang-aabuso;/>
  (d) paglalarawan ng mga kaluwagan na hiniling ng petisyon tulad ng tinukoy sa Seksyon 8 dito;

  (e) humiling ng payo at mga dahilan para sa mga tulad nito;

  (f) humiling para sa pag-alis ng mga bayarin sa aplikasyon hanggang sa pagdinig; at

  (g) isang patotoo na walang nakabinbin na aplikasyon para sa isang pagkakasunud-sunod ng proteksyon sa ibang korte.

  Ang isang aplikasyon para sa utos ng proteksyon na isinampa sa isang korte ay dapat isaalang-alang ng isang aplikasyon para sa parehong isang TPO at PPO.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Kaugnay na kwento: Ayon sa Batas: Awtoridad ng Magulang at Kaso nina Kris, James at Bimby

  Ang mga opisyal ng barangay at tauhan ng korte ay dapat tulungan ang mga aplikante sa paghahanda ng aplikasyon. Ang mga ahente ng pagpapatupad ng batas ay dapat ding magbigay ng tulong sa aplikasyon para sa mga order ng proteksyon sa mga kaso na napansin sa kanila. "

  More from Smart Parenting

  Ang legal na paghihiwalay o pag-annul ba ay isang pagpipilian upang magpatuloy sa mga mapang-abuso na relasyon?

  Oo, sigurado. Para sa mga kababaihan na ikinasal pa at naninirahan kasama ang kanilang mga nagsasalakay, dapat nilang isaalang-alang ang pagpipilian na iwanan ang hindi malusog at mapang-abuso na relasyon.

  Ang isa sa mga batayan para sa ligal na paghihiwalay ay ang paulit-ulit na pisikal na karahasan o labis na mapang-abuso na pag-uugali na itinuro laban sa pinalubhang asawa, isang pangkaraniwang bata, o isang anak ng pinalubhang asawa. Kapag ipinagkaloob ang isang petisyon para sa ligal na paghihiwalay, ang mga asawa ay maaaring tumira nang hiwalay sa bawat isa, at ang kanilang mga pag-aari ay hiwalay. Gayunpaman, ang mga relasyon sa kasal ay hindi napigilan, at ang asawa ay hindi maaaring magpakasal.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Kaugnay na kwento: Ayon sa Batas: Paghihiwalay ng Ligal

  Kung nais ng biktima na lubusang sirain ang kasal ikakasal, pagkatapos ay kailangan niyang mag-file ng petisyon para sa pagdedeklara ng walang bisa ng kanyang kasal. Upang gawin ito, kailangan niyang patunayan na ang kanyang asawa ay walang pag-iisip na sikolohikal na sumunod sa mga mahahalagang obligasyon sa pag-aasawa upang mabuhay nang sama-sama at sundin ang kapwa pag-ibig at paggalang, na maaaring maipakita ng mapang-abusong pag-uugali ng asawa. Kahit na sagrado ang mga panata ng kasal at dapat na iginagalang, hindi dapat ito magsilbing dahilan upang magdusa sa pamamagitan ng isang mapang-abuso, at potensyal na mapanganib, relasyon.

  More from Smart Parenting

  Mayroon bang mga entidad/organisasyon na gustong tumulong sa isang inaabuso na asawa? Anong uri ng tulong ang maaari nilang palawakin?

  Mula nang isagawa ang batas ng Anti-VAWC, sinikap ng gobyerno ang mga pagsisikap na magbigay ng tulong at kahit na kanlungan para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Halimbawa, ang Women and Children’s Protection Center (WCPC) ay itinatag sa Metro Manila, at ganap na nasasakupan ng mga babaeng pulis. Mayroon din itong isang all-female Espesyal na Armas at Taktika (SWAT) na nakatuon sa pagtugon sa mga emerhensiya na may kaugnayan sa mga krimen laban sa kababaihan at mga bata, at sinanay silang hawakan ang "matinding kaso" ng karahasan sa tahanan ( tulad ng kapag ang biktima ay in-hostage ng nagsasalakay). Mayroon ding ilang mga NGO na umiiral upang matulungan ang mga inaabuso na kababaihan at mga bata, tulad ng Approach na nakabase sa Komunidad sa Karahasan Laban sa Babae (COMBAT-VAW).

  Mayroon ding mayroon nang mga departamento ng gobyerno at mga NGO na tulungan ang mga inaabuso na kababaihan . Ang

  Sinumang kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at nangangailangan ng kanlungan, tulong medikal, payo ng ligal, o kahit na pagpapayo, ay malugod na humingi ng tulong sa mga nilalang na ito.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Magkano ang magwawakas sa paggastos sa mga ligal na bayarin? Mayroon bang mga paraan upang makakuha siya ng tulong pinansyal?

  Ang halaga ng mga ligal na bayarin ay talagang nakasalalay sa abogado na hahawak sa kaso. Gayunpaman, tandaan na para sa mga kasong kriminal na isinampa sa ilalim ng batas ng Anti-VAWC, ang reklamo ay hindi kinakailangang magbayad ng mga pagsingil. At, kung hindi kayang bayaran ng nagrereklamo ang isang abogado, susubukan ng pampublikong tagausig ang kaso nang walang bayad.

  Kung sakaling nais ng biktima na mag-file para sa isang order ng proteksyon sa isang korte ng pamilya, ang mga pagsingil sa bayad ay napakaliit (o libre, kung ang babae ay isang marunong). Mayroon ding mga ligal na grupo na dalubhasa sa pagbibigay ng libreng ligal na tulong sa mga biktima ng karahasan sa tahanan, tulad ng SALIGAN at Women Legal Bureau.

  Ang Kagawaran ng Justice (DOJ) ay nilikha din ang Task Force on Women and Children Protection (TF-WCP), na binubuo ng mga tagausig ng estado na humahawak ng paunang pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimen laban sa kababaihan at mga bata.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  More from Smart Parenting

  Gaano katagal tumatakbo ang mga ligal na kaso sa pag-abuso? Ano ang mga kahihinatnan sa mga asawa at kanilang mga anak?

  Ang BPO ay dapat ipalabas ng mga lokal na opisyal ng barangay sa parehong araw tulad ng reklamo. Mabisa ito sa loob ng 15 araw, at inutusan ng BPO ang agresista na ihinto ang pinsala o pagbabanta sa apektado ng babae o bata.

  Kinakailangan ng batas na ang aplikasyon para sa TPO o PPO ay agad na kumilos ng korte. Gayunpaman, ang hindi kapani-paniwala na katotohanan ay kung minsan ay maaaring tumagal ng hanggang dalawang buwan para sa korte na mag-isyu ng TPO, at hangga't anim na buwan hanggang isang taon upang mag-isyu ng isang PPO. Ang

  Kahit na mas kapus-palad ay ang katotohanan na ang mga pagkilos sa kriminal sa ilalim ng RA9262 ay maaaring paminsan-minsan ay tumatagal ng halos dalawa hanggang tatlong taon na paglilitis. Ang haba ng mga paglilitis ay kung minsan ay humantong sa paglambot ng damdamin, at may mga biktima na pinipiling magpatawad lamang sa nang-aapi. Habang may ilang mga nagagawang natututo ng kanilang mga aralin at nagpapatuloy na maging mas malasakit at sensitibong kasosyo, mayroon pa ring mga nagpapatuloy sa siklo ng pang-aabuso.

  Mayroong mabuti at masamang bunga sa pag-file ng isang kaso ng Anti-VAWC laban sa nagsasalakay. Malinaw, mabuti para sa biktima na iwasan ang agresista sa kanya at sa kanyang mga anak upang maprotektahan ang sarili mula sa karagdagang pinsala. Sa sandaling wala na siya sa mapang-abuso na relasyon, maaari siyang gumawa ng isang hakbang pabalik upang suriin kung bakit magiging mas malusog para sa kanya na magpatuloy.

  Sa kabilang banda, huwag nating kalimutan na ang nagsasalakay na dati (o pa rin) ang asawa, kasosyo, kasintahan, o kasintahan ng biktima, na maaaring magpakahirap para sa biktima na magsampa ng isang kriminal kaso laban sa kanya, dahil maaari itong ilagay sa bilangguan at bigyan siya ng isang kriminal na tala. Ito ay madalas na isang napakahirap na pagpapasyang gawin ng biktima; ang ilan sa kanila ay nais lamang na matapos ang pang-aabuso, ngunit hindi nais na ipadala ang kanilang abuser sa kulungan.

  Ang sitwasyon ay mas kumplikado kapag ang mga bata ay kasangkot. Mayroong mga biktima na nagpupumilit sa pag-iisip na ang kanilang mga anak ay lalaki nang walang ama, o mas madalas, mayroong mga nag-aalala tungkol sa kung paano nila susuportahan ang kanilang mga anak kung ang ama ay ipinadala sa bilangguan. Sa kasamaang palad, maraming mga biktima ang pipili lamang na magdala ng pang-aabuso, hangga't ang kanilang mga anak ay inilaan.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  More from Smart Parenting

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Ano ang tungkol sa pagbabayad mula sa mapang-abuso na asawa? Anong mga pagpipilian ang mayroon ng inaabuso na asawa sa kanya?

  Habang ang utos ng proteksyon ay nasa lugar, alam ng nagsasalakay na hindi niya maaaring lapitan, panggulo, o makipag-ugnay sa biktima, at ang ilan ay nagpasya na maglabas sa ibang mga paraan. May mga pagkakataon kung saan ganap na inalis ng tagapag-agaw ang babae at ang kanyang anak ng suporta sa pananalapi, bilang isang uri ng "parusa" para sa pagsampa ng kaso. Para sa mga babaeng ito, mayroong mga nilalang at samahan na nagbibigay ng proteksyon at proteksyon; may ilan pa na nagtuturo sa mga kababaihan ng iba't ibang mga kasanayan sa pangkabuhayan upang maaari silang maging independiyenteng.

  Kahit na mas masahol pa, mayroong mga agresista na pinili na ganap na huwag pansinin ang mga order ng proteksyon, at maghanap ng mga paraan upang gumawa ng karagdagang pinsala sa pisikal, sekswal, o sikolohikal sa mga biktima. Kapag nangyari ito, ang pulisya (o ang barangay, sa mga kaso ng isang BPO) ay tungkulin na ipatupad ang utos ng proteksyon. Ang paglabag sa isang utos ng proteksyon ay dapat parusahan ng multa mula sa Limang Libong Pesos (P5,000.00) hanggang Limampung Libong Pesos (P50,000.00) at/o pagkabilanggo ng anim (6) na buwan.

  Sa matinding kaso, tulad ng isang pagkuha ng hostage o isang pagtatangka sa buhay ng biktima, ang Women and Children Protection Center ay mayroong isang all-female Special Weapons and Tactics (SWAT) na grupo, na espesyal na sinanay na tugunan ang mga krimen laban sa kababaihan at bata.

  More from Smart Parenting

  Anong mga karapatan ang dapat malaman ng asawa?

  Ang bawat tao ay may karapatang protektado laban sa pang-aabuso sa spousal. Habang may ilang mga kaso kung saan ang pang-aabuso ay nagawa ng babae sa kasal, maraming mga kaso ng mga kababaihan ang natatanggap sa pagtatapos ng pang-aabuso.

  Kung ang iyong kasosyo ay hindi bababa sa handa na aminin na mayroon siyang problema at bukas upang subukang baguhin ang kanyang pag-uugali, kung gayon ang pagpapayo at ang therapy ng mag-asawa ay palaging isang pagpipilian. Ngunit kung ang iyong asawa, kapareha, o kasintahan ay muling nagsasagawa ng mga mapang-abuso na kilos, marahil ay kaunti lamang ang walang pagkakataon na siya ay magbabago. Hinihikayat ko ang mga biktima na humingi lamang ng tulong (ligal o kung hindi man) at magpatuloy.

  May mga oras na naramdaman ng isang babae na kailangan niyang manatili sa mapang-abuso na relasyon para sa kapakanan ng mga bata, ngunit ito ay isang nakikitang pananaw. Isipin ang emosyonal at sikolohikal na epekto nito sa mga anak na makita ang kanilang ina na regular na pinaparusahan ng kanilang ama. Ang ilang mga bata ay lumaki ng pag-aaral na mapoot sa kanilang mga ama dahil sa pagiging mapang-abuso, o galit sa kanilang mga ina para hindi lumaban. Bukod dito, nais mo bang lumaki ang iyong anak na iniisip na katanggap-tanggap na gumamit ng karahasan sa mga kababaihan? Nais mo bang ang iyong anak na babae ay maging uri ng babae na iniisip na karapat-dapat siyang masaktan ng kanyang asawa? Habang magiging mahirap na paghiwalayin ang mga bata sa kanilang ama, palaging mas mahusay na palakihin sila sa isang di-nakakalason na bahay. Mahalagang tandaan na walang dahilan upang tanggapin ang pang-aabuso bilang "normal" o "karapat-dapat". Dahil lang kasal ka o nasa isang relasyon ay hindi nangangahulugang pagmamay-ari ka niya. Hindi okay para sa iyong asawa o kasintahan na panggagahasa ka dahil sa palagay niya ay karapat-dapat siyang humiling ng sex mula sa iyo anumang oras, hindi okay para sa kanya na parusahan ka nang pisikal kung sa palagay niyang nakagawa ka ng isang mali, ito ay hindi okay para sa kanya na ipahiya ka o tawagan ka ng mga pangalan, hindi okay para sa kanya na magkaroon ng extramarital affairs dahil "normal ito para sa isang tao", at hindi okay para sa kanya na ikaw ay maging pinansiyal na umaasa sa kanya. Ito ang mga kilos ng isang mapang-abuso na kapareha, at ang isang taong talagang nagmamahal at nirerespeto ka ay hindi gagawa sa iyo ng mga bagay na ito.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  More from Smart Parenting

How is the Filipino translation of this article?
Thank you for submitting your feedback!
View More Stories About
Recommended Videos
Trending in Summit Network
View more articles