Parent Chat

Advanced search  

News:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - eve

Pages: [1]
1
Jokes and Funny Stories / Kids say the darnest things :)
« on: May 29, 2008, 11:11:52 am »
Basahin sa Smart Parenting:
20 Times Parents Were Embarrassed By Their Kids
Click HERE.


HI MOMMIES

Meron bang special dictionary ang inyong mga babies?  I remember one of my nephews has these set of words:  TUSILA: kutsara, TUSILO: Kutsilyo, DIKDAK: Hearts, POYAKS: Baraha  ;D

c yancy, she used to call me NANI kas di niya masabi yung nanay. ito lang yung nagiisa nyang Baby Word.  What about you mommies?

Naka-relate ka ba? Mag post ng katanungan o payo dito
Reply to join this discussion.


2
Daddy Department / daddy moments
« on: May 24, 2008, 03:03:51 pm »
Basahin sa Smart Parenting:
10 Papel na Ginagampanan ng Isang Ama sa Buhay ng Kanyang Anak
Click HERE.mga tatays, daddies, dada at papas, when did it hit you na ETO, ISA NA AKONG AMA!?

Share naman with us mga mommies yung Daddy Moments nyo.  :)

Naka-relate ka ba? Mag post ng katanungan o payo dito
Reply to join this discussion.


Pages: [1]