Parent Chat

Advanced search  

News:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - jem.sexy@yahoo.com

Pages: [1]
1
Your Kid's Health and Safety / dry hair ng aking chikiting age 2
« on: April 24, 2012, 03:27:39 pm »
hello mga sis.
yung anak ko araw araw kong sina-shampoo ang hair kasi lagi namang nagpapawis. napansin ko just this morning, na parang tuyo / dry na ang buhok niya.  ano ang ma-recommend ninyong solution sa ganitong sitwasyon?  i use the johnson and johnson milk bath from head to toe for her, yun lang at wala na akong ibang ginagamit.  salamat po sa advice.

Pages: [1]