Parent Chat

Advanced search  

News:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - gorgeousnanay

Pages: [1]
1
Hello Mommies  :)
Paano nyo handle if your 2 yr old baby eh medyo mapili na kumain... to be specific RICE!


2
Romantic Relationships / Re: Confronting the 3rd party
« on: February 09, 2013, 04:45:18 pm »
Madali lang mag advise pero insipin mo na lang Kung ikaw Ang sa kalagayan ng misis. Iniisip ko pa lang Kung mangyayari yun malamang mag handa na sila ng magandang script Dahil Kung ako Ang nag investigate at napatunayan ko na totoo Ang iniisip ko... Papangalananan ko talaga yung girl hangan mapahiya.

3
School Hunting / Feedback re kindermusik?
« on: February 09, 2013, 03:34:48 pm »
Hello mommies:) any feedback po if na try nyo to enroll your kids to any kindermusik class?

Pages: [1]