Parent Chat

Advanced search  

News:


Don't forget to check your email verification from info@smartparenting.com.ph

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - Myangeljzd2ofus

Pages: [1]
1
Your Kid's Health and Safety / baby hair fall / naglalagas
« on: October 25, 2012, 03:16:20 am »
hi mga mommies? my baby just turned 6mths and i noticed yun nag lulugas ang buhok. sabi ng pedia normal daw yun pero super worried ako. 7 days before siya nag mths we had antibiotic at nagkaroon kasi siya ng mga butlig sa ulo at boil. nag change kami ng shampoo as advised by her pedia...anyone na naka encounter nang ganito sa baby niyo? sabi rin ng mga relatives ko normal yun...your information will help me a lot and i plan to take her sa pedia niya this weekend...worried lang ako talaga...

Pages: [1]