Parent Chat

Advanced search  

News:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - may1984

Pages: [1]
1
Pamahiin / Re: Inaaswang ba talaga ang mga buntis???
« on: July 20, 2015, 09:46:24 pm »
Ako naniniwala ako na inaaswang mga buntis kahit hindi ko pa naranasan mabuntis base po sa experince namin simula ng mabuntis kapatid ko ang iingay nla hehe sa provincia marami ganyan iwan ko lang sa manila ;D

Pages: [1]