Parent Chat

Advanced search  

News:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Mhae Botial

Pages: [1]
1
Pamahiin / Re: Inaaswang ba talaga ang mga buntis???
« on: April 27, 2016, 02:34:55 pm »
5 months preggy ako ngayon, and napapa-paranoid din ako kasi tuwing gabi nalang may kumakalampog sa bubong namen at sobrang lakas pa.. Iniisip ko nalang madalas na pusa lang yun.

Pages: [1]