Join the next Smart Parenting Giveaway and get a chance to win exciting prizes!

Join Now
 • Maaaring Magdulot Ng SIDS Ang Baby Lounger

  Mukha lang itong ligtas hangga’t hindi mo pa nalalaman ang panganib na maidudulot nito.
  by Jillianne E. Castillo .
Maaaring Magdulot Ng SIDS Ang Baby Lounger
PHOTO BY Courtesy of a Smart Parenting reader
This article was translated into Filipino via Google Translate. To read the original story in English, click here.
 • Sa Smart Parenting Village  group sa Facebook, maraming mga mommies ang napag-uusapan ang tungkol sa mga baby loungers (tinatawag ding mga baby bed), at nagtatanungan kung kapaki-pakinabang ba ito, sulit bang bilhin, at kung dapat nga ba silang bumili. Ngunit ano ba talaga ang mga baby lounger at higit sa lahat, ligtas ba itong gamitin ng mga sanggol? Ang sagot ay Hindi, lalo na kung ginagamit ito bilang puwang para tulugan ng baby dahil nagdudulot ito ng panganib ng sudden infant death syndrome (SIDS) o syndrome ng biglaang pagkamatay ng sanggol.

  Ano ang baby lounger

  Kagaya ng isang pugad na patag ang ilalim at may nakataas sa mga gilid, malambot at gawa sa materyal na katulad ng isang unan o kutson — iyon ang hitsura ng isang baby lounger. Karaniwan itong hugis-parihaba o pabilog at ginagamit bilang kutson ng mga sanggol, madaling ilipat at agad na mailalapag ng magulang ang kanyang baby dito. Ito ay kapaki-pakinabang kapag kailangan mong ilapag muna ang iyong baby habang ikaw, halimbawa, ay nagtatrabaho habang nagbabantay sa kaniya.

  Sa Pilipinas, ang mga baby lounger ay madalas na ibinebenta bilang co-sleepers o higaan ng baby sa kama nila mommy at daddy—ito ay sa pag-aakala na mas ligtas nang itabi sa pagtulog si baby dahil may sarili na itong higaan. Kaya naman, ang mga nanay ay karaniwang nagtatanong tungkol sa ganoong paggamit ng baby lounger. Gayunpaman, ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga baby lounger na ito ay may ibang ikinukuwento.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  More from Smart Parenting

  Ang isyu sa kaligtasan ng paggamit ng baby lounger

  Unang-una, ang alituntunin sa ligtas na paggamit nito ayon sa isa sa mga brands ng baby beds dito sa Pilipinas: “Parent supervision is required whether baby is awake or asleep.” (Kailangan ang pagbabantay ng mga magulang, gising man o tulog ang sanggol.) Malinaw na kailangan ng nanay o tatay na bantayan ang sanggol sa tuwing siya ay nasa baby bed, at dapat ay gising ang magulang — ibig sabihin ay hindi ito magagamit bilang higaan ni baby kung kayo ay matutulog nang magkakatabi.

  Sa pagsasaalang-alang ng guidelines na ito, ang baby lounger ay mapanganib para sa gawing tulugan ng isang sanggol. Ang mga baby lounger ay sumasalungat sa ilang mga rekomendasyon mula sa American Academy of Pediatrics (AAP) kapag ginamit bilang puwang ni baby sa inyong kama. Ang paggamit nito ay maaaring dagdagan ang panganib ng SIDS. Narito kung bakit:

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  1. Ayon sa patnubay: Iisang kuwarto, pero hindi iisang higaan.

  Inirerekomenda ng AAP na ang sanggol ay dapat matulog sa iisang kuwarto kasama ang mga magulang, pero dapat ay hiwalay na higaan —ibig-sabihin, hindi sa kama ng mommy at daddy. Ito ay upang maiwasan ang ma-suffocate (maharangan ang paghinga), masakal, at maipit si baby.

  “Some parents think if baby is right next to them, they can tell if there is a problem...and protect the baby,” sabi ng pediatrician na si Dr. Rachel Y. Moon, ang pangunahing awtor ng AAP safe sleep guidelines and chair of the Task Force on SIDS. “The safest place for the baby to sleep in is in a crib, a bassinet, or a playpen which is separate from where the parent is sleeping.” (Iniisip ng ilang mga magulang kung ang baby ay nasa tabi nila, malalaman nila agad kung may problema...at mapoprotektahan nila ang sanggol. Ang pinakaligtas na lugar para tulugan ng sanggol ay sa isang kuna, isang bassinet, o isang playpen na nakahiwalay sa higaang tinutulugan ng mga magulang.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  More from Smart Parenting

  2. Ang malalambot na kutson at bumper pads ay maaaring mag-suffocate sa baby.

  Kahit hindi ito gamitin bilang co-sleeper, ang mga baby lounger ay hindi pa din ligtas para gawing tulugan ng sanggol dahil sa malambot na kutson nito at mga pad na nakapaligid dito. 

  Ang rekomendasyon para sa ligtas na pagtulog ni baby ay ang paggamit ng matatag na higaan. Ang tulugan ng sanggol ay dapat ding walang laman — walang unan, kumot, o stuffed toys. Ang paglalagay ng padded bumbers na inilalagay sa paligid ng sanggol na para sana magdagdag ng layer ng malambot na proteksyon para sa kanya ay hindi rin ligtas.

  Ang mga bumper pads ay itinuturing na isa sa mga bagay na nag-aambag sa pagkamatay na dala ng suffocation (naharangang paghinga), pagkaipit, at pagkasakal, ayon sa AAP.

  Paliwanag pa ni Dr. Moon, “Everybody thinks if it’s soft, then it can’t hurt the baby. But soft bedding is actually really a problem because it’s so soft, they sink into it. People will often use pillows to 'cushion' the babies, and babies sink into them.” (Sa isip ng lahat, kung ito malambot ay hindi ito makakasakit sa sanggol. Ngunit ang malambot na kama ay talagang isang problema dahil sa masyadong malambot ito, lumulubog sila dito. Ang mga tao ay madalas na gumagamit ng mga unan bilang malambot na dantayan, at ang mga sanggol ay naman ay lumulubog dito.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  More from Smart Parenting

  Tunay na kwento: Nakapanlulumong aksidente na dulot ng isang baby lounger

  Ibinahagi ng mga news outlet at mga website kasama ang Kidspot , Marie Claire , at Yahoo , kung paano nawala sa isang ina ang kaniyang anak na babae. Ang 2 buwang gulang na si Zara Skye ay namatay dahil sa asphyxiation na napatunayan ng autopsy habang natutulog sa portable bed.

  Ibinahagi ng mommy na si Carly Wowk na inihiga niya ang kanyang anak sa baby bed nito para matulog, habang siya naman ay natulog sa sopa. Isinulat nya sa kaniyang Facebook post, “When we went to check on her, she had rolled over, and pushed herself all the way to the top. We picked her up, and she was limp and blue. We called an ambulance, attempted CPR until the ambulance came, then they worked on her for an hour. It was too late.” (Nang magpunta kami para i-check siya, siya ay gumulong na pala, at itinulak ang sarili niya paakyat. Nang kargahin namin siya, malambot at kulay asul na siya. Tumawag kami ng ambulansya, sinubukang mag-CPR hanggang sa dumating ang ambulansya, at pagkatapos ay isang oras nila siyang sinubukang iligtas. Pero huli na ang lahat.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  “These are sold and promoted as sleeping aids, [but] you have to watch your kids if you use these. They are a massive suffocation risk,” sinabi niya sa Kidspot. “I do not want any more babies losing their life over something so stupid.” (Ang mga ito ay ibinebenta at ibinibida bilang mga tulugan, [ngunit] dapat mong bantayan ang iyong mga anak kung gagamitin mo ito. Malaking peligro ang dala ng mga ito. Wala nang sanggol ang dapat mawalan ng buhay nang dahil sa isang katangahan.)

  “If I hadn’t used [that bed] Zara would still be here,” dagdag pa niya. “No parent deserves to feel the overwhelming pain I feel.” (Kung hindi ko ginamit [ang baby bed na iyon] ni Zara ay dapat naririto pa rin siya. Walang magulang ang nararapat na makaramdam ng labis na sakit na gaya ng nararamdaman ko.)

  More from Smart Parenting

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Ano ang dapat tandaan kapag gumagamit ng baby lounger

  Si Jill Green na mula sa ng non-profit na organisasyon sa Australya na SIDS and Kids, ay nagsabi na ang mga magulang hindi dapat bumili ng mga produktong para sa sanggol nang hindi ito lubusang sinusuri. “If a baby rolls over on a soft and puffy bedding, the risk of sudden infant death is greatly increased because of face-down suffocation, or rolling towards a side which can cause carbon dioxide re-breathing.” (Kung ang isang sanggol ay gumulong sa isang malambot at matambok na tulugan, ang panganib ng biglaang pagkamatay ng sanggol ay lubos na nadagdagan dahil sa suffocation kapag napasubsob, o gumulong papunta sa gilid na maaaring maging sanhi ng paghinga pabalik ng carbon dioxide.) 

  Sinabi ni Green sa Kidspot , “Parents are confronted with so many products, they believe something must be safe if it’s sold in Australian stores. That’s not fair to a parent. It’s up to the manufacturer and stores to have a duty of care to make sure what they are selling is a product that is safe in all circumstances.” ( Nakakaharap ang mga magulang sa napakaraming mga produkto, naniniwala sila na dapat ligtas ang mga ito kung ibinibenta ito sa mga pamilihan sa Australia. Hindi iyon patas para sa mga magulang. Dapat ay nasa sa tagagawa at mga nagbebenta din ang pagkakaroon ng tungkulin at pagmamalasakit na matiyak kung ang kanila bang ibinebenta ay produktong ligtas sa lahat ng pagkakataon.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Maiiwasan ang SIDS kung palagi mong babantayan ang iyong anak habang nasa baby lounger siya. Huwag siyang ihiga sa baby lounger para doon patulugin. Kung napansin mong nakatulog na ang ang iyong baby sa kanyang baby lounger, ilipat siya sa kanyang kuna.

  More from Smart Parenting

How is the Filipino translation of this article?
Thank you for submitting your feedback!
View More Stories About
Recommended Videos
View more articles