;
embed embed2
Magkano ang Gagastusin Para I-Homeschool ang Iyong Anak?
PHOTO BY @liza5450/iStock
 • Talaga bang mas mura kung iho-homeschool mo ang iyong anak kaysa ipasok siya sa isang regular school? Bagamat mas mura ang matrikula sa karamihan ng mga homeschooling providers kaysa sa mga regular na eskwelahan, para sa mga magulang na matagal nang nagho-homeschool ng kanilang anak, depende rin ang magagastos mo sa kung ano ang pamantayan mo sa iyong homeschool.

  Inilista ng SmartParenting.com.ph ang 10 homeschool providers na accredited ng DepEd para makatulong sa mga magulang na nag-iisip i-homeschool ang kanilang anak. Tingnan sa listahan kung alin ang mas babagay sa iyong pamilya:

  1. Homeschool Global (HG), dating kilala bilang The Master’s Academy o TMA

  Tuition at registration fees: Php 35,000 bawat taon

  Enrollment period: Tuwing Hunyo, Marso o Setyembre

  Curriculum: open o maaring i-customize (hindi pa kabilang dito ang mga libro at ibang kagamitan sa pag-aaral)

  Opisina: U/G Fun Ranch, Frontera Verde, Pasig

  Contact numbers: (02)502-702, (02)234-0432, (0917)234-0432

  Bakit mo dapat piliin ang Homeschool Global?

  Ayon kay Que Gavan, nanay ng isang papasok sa grade 2, “We appreciate the support systems that are in place to guide us as we homeschool. Even if we have requirements to submit and dates to meet, such as portfolio review, it works for us that we have the accountability as homeschool parents.” (Natutuwa kami sa mga support system na nakalagay para magabayan kami sa pag-home school. Kahit may mga kailangang isumite na requirements sa takdang oras, maganda rin ito para magkaroon kami ng pananagutan bilang homeschool parents.)

  Sumang-ayon naman si Gaylyn Marie Aldea na limang taon nang nasa ilalim ng HG. Aniya, “For me, quarterly portfolio is the best service our provider has to offer. Our family adviser gets to check if we’ve covered the curriculum and if my boys learned the basic concepts we have covered.”  (Para sa’kin, ang quarterly portfolio ang pinakamagandang serbisyo ng aming provider. Natitingnan ng family adviser kung nasusunod namin ang curriculum at kung natututunan ng aking mga anak ang mga konseptong dapat nilang malaman.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Nabibigyan rin ng pagkakataon ang mga estudyante na ipakita ang kanilang mga talento sa mga collaborative presentation tulad ng Pinoy Galing Event, family fun day, Thanksgiving Day at iba pang training programs na inilalalaan ng HG para sa mga magulang sa ilalim ng kanilang Shine program.

  2. Philippine Christian School of Tomorrow (SOT)

  Tuition at registration fees: Php 3,000-4,000 kada taon (at one-time registration fee na Php 15,000 bawat pamilya at Php 2,500 bawat estudyante)

  Enrollment period: buong taon

  Curriculum: Accelerated Christian Education (ACE)

  Opisina: MJS Avenue, Levitown Executive Village, Brgy. Don Bosco, Paranaque City

  Contact numbers: (02) 822-9663 (loc 124-131)

  Bakit mo dapat piliin ang Philippine School of Tomorrow?

  Ang P.A.C.E.s. module ng ACE curriculum ay nanghihikayat sa bata na matuto at mag-aral sa kanyang sariling oras o pace. “There’s no pressure on when to finish a particular level,” sabi ni Donna Donor. Ang kanyang anak ay nasa ilalim ng SOT mula pa 2012. Gamit pa rin ang parehong curriculum mula grade school, “It helped me develop good study habits and be independent. I want my son to have that kind of habit, too,” kwento niya. (Nakatulong ito para magkaroon ako ng magagandang kasanayan pagdating sa pag-aaral. Gusto kong ipasa ang magagandang asal na ito sa aking anak.)

  Ayon naman kay Bernadette Gener, “My kids only need minimal supervision. They could easily understand the lessons and could answer the tests without struggle. I don’t need to prepare tests to give to my kids because they are already provided.” (Hindi kailangang bantayan lagi ang aking mga anak. Madali nilang naiintindihan ang mga leksyon at hindi sila nahihirapang sumagot sa mga pagsusulit. Hindi ko na rin kailangang maghanda ng mga tests dahil ibinibigay na ito [ng SOT].) 

  CONTINUE READING BELOW
  Recommended Videos

  “I do not have time to prepare lessons for my son. ACE is a big help for me because I do not have to think of activities for each topic,” dagdag pa ni Donna, na isang working mom. (Wala akong oras para maghanda ng lesson para sa anak ko, kaya malaking tulong ang ACE dahil hindi ko na kailangan pang mag-isip ng mga gagawin sa bawat paksa.)

  What other parents are reading

  3. Peniel Integrated Christian Academy Homeschool Program

  Tuition at registration fees: Php 18,500 (may discount para sa magkakapatid)

  Simula ng school year: Tuwing Hulyo

  Curriculum: Open

  Opisina: 42 Burgost St., Vista Verde, Executive Village, Cainta, Rizal

  Contact numbers: (02)682-7941; (0936)182-1391

  Bakit mo dapat piliin ang Peniel?

  Anim taon nang nasa ilalim ng Peniel ang mga anak ni Michelle Remulla. Gusto niya ang kalayaan na ibinibigay nito sa pagpili ng curriculum na babagay sa pangangailangan at learning style ng bawat anak . Pinuri rin niya ang may-ari at directress  ng Peniel na si Audreylie Villegas. Aniya, “She knows the heart of homeschooling very well. Au shares every resource to help us. She and her staff have given us the support we need. They are also very easy to talk to.” (Naiintindihan niya ang puso ng homeschooling. Ibinabahagi niya lahat ng resources na makakatulong sa amin. Ganoon rin ang kanyang staff na laging sumusuporta. Madali rin silang kausap.)

  Dagdag pa niya, “Peniel staff will help you in choosing and will also guide you to make sure you are meeting the DepEd minimum competency. They will also help n connecting you to a homeschool group in your area.” (Tutulungan ka nilang mamili (ng curriculum) at gagabayan ka para masiguro na naaabot ng anak mo ang minimum competency ng DepEd. Bukod dito, tutulungan ka rin nilang makahanap ng homeschool group sa iyong lugar.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  4. Catholic Filipino Academy (CFA)

  Tuition at registration fees: Php 25,000

  Enrollment period: Tuwing Hunyo

  Curriculum: Sinusunod nila ang DepEd competencies

  Opisina: Obispad de Cubao, 41 Lantana Street, Cubao, Quezon City

  Contact numbers: (02)725-9999

  Bakit mo dapat piliin ang CFA?

  Walong taon nang nasa ilalim ng CFA ang mga anak ni Pam Cadiz. Aniya, “CFA provides a clear and complete, step-by-step guide as to the why’s and how’s of homeschooling.” (Nagbibigay ang CFA ng step-by-step at kumpletong gabay para sa mga katanungang  patungkol sa homeschooling.)

  Kuwento pa niya, nagkakaroon sila ng mga seminar, workshop at training para mapalakas at mahikayat ang mga magulang sa kanilang homeschooling journey. Gaya ng HG at SOT, mayroon ring academic advisers ang CFA para tumulong sa mga estudyante.

  Pabor rin kay Pam ang mga quarterly events na isinasagawa para magkakila-kilala ang mga homeschooling families. Nabibigyan rin nito ng pagkakataon ang mga bata na maipakita at maisabuhay ang mga leksyon na natututunan nila bawat quarter.

  What other parents are reading

  5. GOPALA Learning Haven

  Tuition at registration fees: Php 20,000 hanggang P25,000

  Enrollment period: buong taon

  Curriculum: Open

  Opisina: Navadwip Farm, Batas, Silang, Cavite

  Contact numbers: (0906)3773357/(0933)3692838

  Bakit mo dapat piliin ang GOPALA Learning Haven?

  Ayon sa founder ng GOPALA na si Laksmi Maluya, lahat ng kanilang homeschooler ay pinapayagan na kumuha ng materyales mula sa iba’t ibang resources basta ito’y sumusunod sa curriculum ng DepEd. 

  Ang GOPALA ay isang interest-led learning program na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na matuto at mag-aral sa pamamagitan ng mga gawaing may kinalaman sa kalikasan. Nagkakaroon silang ng avenue kung saan nagsasama-sama sila bilang isang komunidad, sinusuportahan ang ikinabubuhay ng isa, naglalaro at natututo ng sama-sama. “Laksmi and I share the same perspective of what education is and how we want our children to learn,” (Pareho kami ng pananaw ni Laksmi kung ano ang edukasyon at paano naming gustong matuto ang aming mga anak) ayon kay Nimai Tamayo, na mahigit apat na taon nang naka-homeschool ang anak sa ilalim ng GOPALA. “Although books are used at times, the learning is focused on activities, games, outdoor play, arts and music.” (Bagamat gumagamit pa rin ng mga libro paminsan-minsan, karamihan ng pag-aaral ay nakasentro sa laro, mga gawain sa labas ng bahay,  sining at musika.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  6. International British Academy (IBA) Homeschool Programme

  Tuition at registration fees: Php 20,000 + 5,000 one-time registration fee. May 50% discount na ibinibigay sa kapatid.

  Enrollment period: Buong taon

  Curriculum: Open

  Opisina: Km. 25 General Emilio Aguinaldo Highway, Anabu II-D, Imus, Cavite

  Contact numbers: (0917)8705050, 046-4715922 local 205

  Bakit mo dapat piliin ang IBA?

  “With our experience, this being our first time to homeschool, IBA’s program perfectly fits my daughters needs,” sabi ni Reginor Lyzzza Roque. (Sa aming karanasan, bilang baguhan sa pagho-homeschool, nabibigay ng programa ng IBA ang pangangailangan ng aking anak.) “We are following the regular curriculum and did not opt for independent though it is allowed. My child loves her lessons, especially the experiment she conducts.” (Sinusunod namin ang regular curriculum at hindi pinili ang open, bagamat malaya kaming gawin ito. Gustong-gusto ng anak ko ang mga leksyon, lalo na ang mga science experiments na ginagawa nila.)

  Sa Nueva Ecija nakatira ang pamilya ni Roque kaya may ilang mga training at counselling na isinasagawa sa pamamagitan ng Skype, at email ang kadalasang ginagamit na komunikasyon. “We’ve only visited the school during the diagnostic exam.” (Nabisita lang naming ang paaralan nung nag-diagnostic exam.)

  Kasama sa regular na curriculum ng IBA ang British-based English at Literature, Singapore Math at Science, British history, at iMicrosoft Academy for ICT. Meron ring silang mga club at extra-curricular activities para sa kanilang mga homeschooler upang malinang nila ang kanilang mga kakayahan at talento.

  What other parents are reading

  7. Kairos Homeschool Academy

  Tuition at registration fees: Mula Php 38,000 hanggang 48,000

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Enrollment period: Tuwing Hunyo

  Curriculum: Customized curriculum

  Opisina: Room 201, United Evangelical Church of Malabon, 45 Gov. Pascual Ave., Potrero, Malabon City

  Contact numbers: (02) 448-2504

  Bakit mo dapat piliin ang Kairos?

  Nasa ikalawang taon na ng mga anak ni Joyce Araullo sa Kairos Homeschool Academy. Isang nasa grade 1 at isang nasa grade 3. Nang tanungin siya kung anong nagustuhan niya rito, ito ang kanyang pahayag: “Their system; how organized they are; proximity from our house; completeness of activities provided – MAPE classes, field trips, training for parents; very good communication skills, library where kids can borrow books, and so far, the only provider with Chinese in their curriculum. Kairos is a good balance of traditional brick-and-mortar school infrastructure with a comprehensive homeschooling support.” (Ang kanilang systema; kung gaano sila kaayos; yung lapit nito sa aming bahay; at kumpleto sila sa mga activities tulad ng MAPE classes, field trips, training para sa mga magulang; madali silang kausap, meron silang library para makahiram ng libro ang mga bata, at sa kasalukuyan, sila lang ang natatanging provider na merong wikang Chinese sa curriculum. Naibibigay nila ang tamang balanse ng isang tradisyunal na paaralan at suporta na nakukuha sa isang homeschooling program.)

  Payo rin ni Joyce, “Their Chinese curriculum is a deal-maker for families who are in the market for such a subject. For homeschoolers who look for a structured program that keeps you in line with the quarterly deliverables and a responsive support group of professional educators, Kairos will be a good match.” (Ang kanilang Chinese curriculum ay isang “deal-maker” para sa mga pamilya na naghahanap ng ganitong subject. Para sa mga homeschoolers na gusto ng isang programa na tutulong sa kanilang maabot ang mga hinihingi bawat quarter at may maaasahang grupo ng mga guro, bagay sa inyo ang Kairos.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  8. California Academy (CAL)

  Tuition at enrolment fees: Kasalukuyang ina-update para sa darating na shool year

  Enrollment period: Tuwing Hunyo

  Curriculum: Open

  Opisina: 2450 Inday Subdivision, Barangay San Jose, Antipolo

  Contact numbers: (02)655-9121

  Bakit mo dapat piliin ang CAL?

  Dalawang taon nang kaakibat ni Daize Virtuzado ang CAL sa paghomeschool sa kanyang mga anak. Aniya, malaya kang pumili ng curriculum na gagamitin mo para sa taon, at pwede kang magsumite ng mga grado bawat quarter o sa katapusan ng school year. “You can be as free and independent with CAL as you want,” dagdag niya. (Sa CAL, malaya kang magdesisyon ayon sa iyong kagustuhan.)

  Ayon kay Alma Manaois Reyes na isa sa mga nangangasiwa ng homeschooling program, “Most of our homeschoolers opt for open curriculum, but we do provide lessons that they can add to their lessons online.” (Karamihan sa aming homeschoolers ay pumipili ng open curriculum, pero nagbibigay rin kami ng mga leksyon na pwede nilang idagdag sa kanilang pinag-aaralan online.) Tumutulong din sila sa mga estudyanteng walang academic records para makakuha ng hinihinging Philippine Educatioinal Placement Test (PEPT), at mailagay sila sa nararapat na grade levels. 

  What other parents are reading

  9. Victory Christian International School Homestudy program (VCIS)

  Tuition at registration fees: Php 20,000 hanggang 25,000 (kasalukuyang ina-update para sa darating na school year)

  Enrollment period: Tuwing Hunyo

  Curriculum: Bob Jones University (BJU)

  Opisina: 339 Robinson Circle, Pasig City

  Contact numbers: (02) 655-9121

  Bakit mo dapat piliin ang VCIS?

  Ang BJU ay isang distance learning curriculum kung saan nagpapalabas sila ng tutorial videos na may 20 hanggang 30 minuto ang haba. “The videos are very engaging with the kids, and are also a great help for working parents like me,” ani Mira Rempillo. (Naeengganyo ang mga bata sa  mga palabas at malaking tulong ito para sa mga nagtatrabahong magulang tulad ko.) Pero maari mo ring ituro ang leksyon nang hindi gumagamit ng video, kung gusto mong mas “hands on” ka sa iyong anak. 

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Ginawa ang programang ito upang turuan ang mga bata na  maging independent at responsable sa kanilang sariling pag-aaral at pag-intindi sa mga binibigay na materyales. “That’s how thorough the BJU worktexts are!” aniya. (Ganyan ka-kumpleto ang mga worktext ng BJU!)

  Pero paalala niya, “If you’re leaning towards a more child-led or interest-based type of homeschooling environment, VCIS may not be a good fit as you are required to do specifically the curriculum.” (Kung gusto mo ng mas malayang kapaligiran na nakadepende sa interes at kakayahan ng iyong anak, hindi para sa inyo ang VCS dahil kailangan mong sumunod sa kanilang curriculum.)

  Para naman kay Armi Paz Pineda, na naging bahagi na ng VCS sa loob ng 6 na taon, “The curriculum is easy to understand and not stressful to the students.” (Madaling intindihin ang kanilang curriculum at hindi mahirap para sa mga estudyante.)

  10. Proverbs Ville Homeschool

  Tuition at registration fees: Php 17,000

  Enrollment period: Tuwing Hunyo

  Curriculum: Open

  Opisina: Km. 7 Central Park Road, Bangkal, Matina, Davao City

  Contact numbers: (082)298-0323

  Bakit mo dapat piliin ang Proverbs Ville Homeschool?

  Nirerekomenda nila sa kanilang mga homeschooler na sundin ang kanilang standard curriculum na nakabase sa mga pamantayang ibinaba ng Department of Education. Pero malaya pa rin ang mga enrollees na piliin ang kanilang gustong curriculum basta maibibigay nila ang hinihinging competencies ng DepEd.

  Lahat ng estudyante ay kailangang kumuha ng mga pagsusulit at quarterly exams na inihanda ng paaralan. Isa itong paraan para matukoy ng mga magulang kung natututo ba ang kanilang mga anak. 

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Matatagpuan ang Proverbs Ville Homeschool sa Davao City, pero tumatanggap rin sila ng mga mag-aaral mula sa Manila at iba pang lugar. Kung ang hanap mo ay homeschool provider na makakapagbigay ng suporta sa academics at sa’yong komunidad sa abot-kayang halaga, matatagpuan mo ito sa Proverbs Ville. Meron rin silang karanasan sa pagtulong sa mga batang gifted at may special needs.

  Mga ibang bagay na dapat pag-isipan sa homeschooling

  Depende sa iyong kagustuhan, pwede kang makatipid o mas mapamahal sa homeschooling. Pwede kang mapagastos sa matrikula, mga libro at miscellaneous fees, pero hindi mo na aalalahanin pa ang transportasyon at baon ng iyong anak. 

  Marami pang bagay na kailangan mong isaalang-alang. Halimbawa, dapat mo bang ipasok sa ibang music o sports program ang iyong anak kung walang MAPEH ang iyong homeschooling provider? Makikilahok ba kayo sa mga field trip o pipiliing magkaroon ng sariling lakad ang iyong pamilya? Kailangan mo bang kumuha ng mga tutor at karagdagang materyales para sa pag-aaral ng iyong anak? Pag-isipang mabuti dahil hindi “one-size-fits-all” ang alternatibong ito.

  Ang pinakamalaking katanungan ay hindi kung magkano iyong magagastos, kundi kung ito ba ang pinakamagandang paraan ng pag-aaral para sa iyong pamilya. 

  Ang mga impormasyong nakalahad dito ay nagmula sa How Much Does It Cost to Homeschool Your Child?

  What other parents are reading

 • You're almost there! Check your inbox.

  We sent a verification email. Can't find it? Check your spam, junk, and promotions folder.
Don't Miss Out On These!
View More Stories About
Trending in Summit Network
View more articles