embed embed2
 • 5 Mabisang Paraan Para Pakalmahin ang Galit na Bata

  Mainitin ang ulo ng iyong sanggol. Ayos lang 'yan. Subukan ang mga simpleng pamamaraan na ito sa bahay.
  by Jillianne E. Castillo .
5 Mabisang Paraan Para Pakalmahin ang Galit na Bata
PHOTO BY iStock
This article was translated into Filipino via Google Translate. To read the original story in English, click here.
 • Ang pakikitungo sa isang bata na "mainitin ang ulo" ay nakakapagod at maaari talagang subukan ang pasensya ng isang magulang, ngunit huwag magalala. Mayroong susi sa paghahanap ng kapayapaan sa iyong tahanan: ito ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa galit na nararamdaman ng iyong anak at ng pag-alam kung ano ang pinakamahusay na paraan upang mapangasiwaan ang kanyang emosyon bago pa man ito mauwi sa isang tantrum o pagaalburoto.

  5 paraan para pakalmahin ang galit na bata

  Mula sa mga eksperto, narito ang mga mahahalagang bagay na dapat malaman kung paano pakalmahin ang galit na bata at ang kanilang matinding emosyon:

  1. Ang mga bata ay madaling magalit  at ayos lang iyon.

  Kapag nagagalit ang mga adults o mga taong nasa hustong gulang na, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang manatiling kalmado. Halimbawa, pinapanatili nilang mahina ang ng kanilang mga boses at sinusubukan maging mahinahon ang pagsasalita at pagkilos sa kapwa. Hindi mo maaasahan na gawin 'yan ng iyong anak at umasta na parang matanda.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Una, ang iyong anak ay wala pa sa wastong gulang kaya ang bahagi ng utak na responsable para sa pagkontrol ng damdamin at pagdedesisyon ay hindi pa lubusang, maaari nating sabihing, lumalaki.

  "Since they don't have a fully developed frontal cortex to help them self-regulate, children are even more prone to lashing out when they're angry (dahil hindi pa ganap ang pagkakabuo ng kanilang frontal cortex upang makontrol nila ang kanilang sarili, ang mga bata ay mas madalas na mag-wala kapag nagagalit sila)," paliwanag ni Dr. Laura Markham, isang psychologist o sikologo at parenting expert, sa isang artikulo para sa Aha! Parenting.

  Pangalawa, hindi pa alam ng iyong anak na may iba pang mga paraan upang makontrol ang kanyang galit maliban sa pagaalburoto o pagiging agresibo. Ang mga magulang, ay dapat ding turuan ang bata na ang pakiramdam ng galit ay normal ngunit ang pananatiling kalmado at mahinahong pakikipag-usap ay nararapat at kinakailangan.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  More from Smart Parenting

  2. Ang pakiramdam na pinakikinggan at inuunawa mo sila ay makakatulong sa mga bata na mailabas ang kanilang galit.

  Ang pagpapahayag ng damdamin at pakiramdam na may nakikinig sa iyo ay nakakatulong sa isang bata na mawala ang galit. Lumikha ng isang bahay na nagbibigay-daan sa iyong anak na magbukas ng nararamdaman sa iyo. "If you can keep yourself from getting triggered and acknowledge why your child is upset, his anger will begin to calm (kung maiiwasan mo ang iyong sarili na mainis at alamin kung bakit nagagalit ang iyong anak, ang kanyang galit ay magsisimulang mawala)," sabi ni Dr. Markham. "That will help him feel safe enough to feel the more vulnerable emotions driving the anger (makakatulong ito sa kanya na maramdaman na siya ay ligtas at makaramdama ng ibang emosyon maliban sa galit).”

  “By contrast, if we don't help kids feel safe enough to feel those underlying emotions, they will just keep losing their tempers, because they don't have any other way to cope with the upsets inside them (sa kabilang banda, kapag hindi mo tinulungan ang iyong anak na komportableng mailabas ang kanyang mga natatagong emosyon, patuloy lang silang magagalit, dahil wala naman silang ibang alam na paraan upang mapangasiwaan ang inis na nararamdaman nila sa loob)," dagdag niya.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  3. Ang mga bata ay kailangang turuan kung paano haharapin ang nararamdamang galit.

  Tandaan, walang tama at maling emosyon. Ang pakiramdam ng galit ay normal lang  kung ano ang gagawin ng isang tao kapag siya ay nagagalit ang mahalaga. Sinabi ng Developmental Psychologist na si Ashley Soderlund sa Slate, "The golden rule is emotions are never the enemy, even when they are exaggerated (ang gintong panuntunan ay ang emosyon ay hindi kailanman kaaway, kahit na ang mga ito ay labis na sa katotohanan)." Dagdag pa niya, "Children need to practice expressing emotions and learn to deal with them (ang mga bata ay kailangang magsanay ng pagpapahayag ng kanilang emosyon at matutong pangasiwaan ang mga ito)."

  Ang ilang mga mahusay na paraan upang harapin ang galit ay kinabibilangan ng pagpapakalma sa pamamagitan ng paghinto ng ilang sandali (kasabay ang malalim na paghinga o pagbibilang), pagtanggap o pagpapakita ng pagmamahal (sa pamamagitan ng pagyakap sa isang mahal sa buhay o mahal na alagang hayop, halimbawa), panglilibang (paglalakad o paglalaro sa labas) at, sa paglaon, pag-uusapan kung ano ang problema at paghahanap ng solusyon.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Mas maaga matuto ang iyong anak kung paano mahawakan ang kanyang galit, mas mabuti. "Teaching children a new way to deal with their anger constructively is not easy — especially if they have only practiced aggressive ways to deal with their frustrations (ang pagtuturo sa mga bata ng isang bagong paraan upang malutas ang kanilang galit ay hindi madaling gawin  lalo na kung nasanay na sila ng mga agresibong paraan upang malutas ang kanilang mga pagkabigo)," sabi ni Michele Borba, isang educational psychologist at parenting expert, na mababasa sa Parents.

  More from Smart Parenting

  4. Ang isang magulang ay kailangang maging mapagpasensya para sa kanilang anak.

  Ipinaliwanag ng The Child Mind Institute, "Harsh or angry responses tend to escalate a child’s aggression, be it verbal or physical. By staying calm, you’re also modeling — and teaching — your child the type of behavior you want to see in him (Ang malupit o galit na mga tugon ay may posibilidad na magpalala ng pagiging agresibo ng iyong anak, maging pasalita man ito o pisikal. Sa pamamagitan ng pananatiling kalmado, ikaw ay nagbibigay ng magandang ehemplo — at nagtuturo sa iyong anak kung anong pag-uugali ang nais mong makita sa kanya).”

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  "Maging mapag-pasensiya lalo na kung kasama mo ang iyong anak. Ang pagkakaroon ng mantra ay nakakatulong upang ipaalala sa iyo ang dapat mong gawin. Gamitin ang pagmamaneho bilang isang halimbawa. Kapag nainis ka dahil may biglang sumingit sa daanan mo, maaari mong sabihin ang tulad ng "Nagalit ako at nawala ang aking pasensiya driver na 'yun. Hihinga ako ng malalim at makikinig sa mga nakakatuwang kanta upang matulungan akong huminahon.”

  5. Mas madaling makinig ang isang bata kapag kumalma na siya.

  "Once your child has calmed down enough to think clearly, let your child tell you what happened, (kapag ang iyong anak ay napakalma na ng sapat upang magisip nang malinaw, hayaan mong sabihin sa iyo ng iyong anak ang nangyari)," sabi ni Eileen Kennedy-Moore, isang psychologist at awtor, para sa Psychology Today. “Explaining the sequence of events slows children down and engages the thinking part of their brain. Express empathy so your child feels heard and comforted. (ang pagpapaliwanag ng pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan ay nagpapabagal sa mga bata at nagagamit ang bahagi ng utak na nakalaan para sa pagiisip. Ipahayag ang iyong pakikiramay upang maramdaman ng iyong anak na siya ay pinakikinggan at inaalagaan).”

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  "After that, you can ask questions to help your child understand other people’s perspectives and use healthy communication or problem-solving, (pagkatapos nito, maaari kang magtanong upang matulungan ang iyong anak na maunawaan ang mga pananaw ng ibang tao at gumamit ng makabuluhang paraan ng komunikasyon o paglutas ng problema)," paliwanag ni Kennedy-Moore. Subukan mong sabihin, "Ano ang masasabi mo upang ipaalam sa iyong kapatid na hindi mo nagustuhan ang ginawa niya?" O "Ano ang magagawa mo upang maging maayos ang iyong pakiramdam?"

  Para pakalmahin ang galit na bata, dagdag niya, "Responding to children's anger with gentleness and compassion makes it easier for children to deal with strong feelings and think things through (ang pagtugon sa galit ng mga bata nang mahinahon at may pakikiramay ay nakakapagpadali para sa mga bata na harapin ang matinding emosyon at isipin munang mabuti ang mga bagay)."

  More from Smart Parenting

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  Ang pakikitungo sa isang bata na "mainitin ang ulo" ay nakakapagod at maaari talagang subukan ang pasensya ng isang magulang, ngunit huwag magalala. Mayroong susi sa paghahanap ng kapayapaan sa iyong tahanan: ito ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa galit na nararamdaman ng iyong anak at ng pag-alam kung ano ang pinakamahusay na paraan upang mapangasiwaan ang kanyang emosyon bago pa man ito mauwi sa isang tantrum o pagaalburoto. Mula sa mga eksperto, narito ang mga mahahalagang bagay na dapat malaman kung paano pakalmahin ang galit na bata at ang kanilang matinding emosyon:
How is the Filipino translation of this article?
Thank you for submitting your feedback!
View More Stories About
Recommended Videos
Trending in Summit Network
View more articles