embed embed2

Join the next Smart Parenting Giveaway and get a chance to win exciting prizes!

Join Now
 • Isang Paghingi ng Paumanhin sa mga Magulang Kong Nag-aalaga ng Aking Anak

  Ang karamdaman na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng masakit na panregla cramp at mas mabibigat-kaysa-karaniwang mga panahon.
  by Lei Dimarucut-Sison .
Isang Paghingi ng Paumanhin sa mga Magulang Kong Nag-aalaga ng Aking Anak
PHOTO BY @RyanKing999/iStock
This article was translated into Filipino via Google Translate. To read the original story in English, click here.
 • <>

  Ang mga kababaihan na nasa edad na magdalangtao ay maaaring mabuntis nang walang hadlang at makaiiwas din sa mga problema sa reproduktibong kalusugan. Ang ilan sa mga pinakakarani wang salik na nakakaapekto sa fertility ay ang edad at timbang, at ilang mga kondisyon tulad ng endometriosis, polycystic ovarian syndrome at isang hindi gaanong kilalang kondisyon na tinawag na adenomyosis.

  Noong Oktubre 2017, ipinahayag ng aktres sa Hollywood na si Gabrielle Union sa kanyang libro na pinamagatang We’re Going to Need More Wine, na siya at ang kanyang asawa, ang shooting guard ng koponang Miami Heat na si Dwayne Wade, ay matagal nang nahihirapang makabuo at "had eight or nine miscarriage (nakunan nang walo o siyam na beses).” Nagpakasal ang mag- asawa noong 2014.

  Isinulat ni Gabrielle, 46, “For three years, my body has been a prisoner of trying to get pregnant — I’ve either been about to go into an IVF cycle, in the middle of an IVF cycle, or coming out of an IVF cycle.” (Sa loob ng tatlong taon, ang aking katawan ay nabilanggo sa pagsusubok na mabuntis —susubukan ko nang sumailalim sa IVF cycle, nasa gitna ako IVF cycle, o lalabas sa IVF cycle.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Sa isang pagpupulong noong Agosto 2018 na nagsusulong ng pagpapalakas sa kababaihan, nagbigay ng update si Gabrielle sa kan yang kondisyon at ibinahagi na na-diagnose siya na may adenomyosis, na sa palagay niya ay may malaking hadlang sa kanyang kakayahang magbuntis. "Towards the end of my fertility journey, I finally got some answers because everyone had just sort of chalked it up to, 'You're a career woman, you've prioritized your career, you waited too long, and now you're just too old to have a kid — and that's on you for wanting a career.' The reality is I actually have adenomyosis," sinabi ni Gabrielle. (Sa pagtatapos ng aking paglalakbay patungong fertility, nakakuha ako sa wakas ng ilang mga sagot dahil sinusumbat dati ng lahat na 'Ikaw kasi ay career woman, inuna mo ang iyong trabaho, masyado kang matagal naghintay, at ngayon naman masyadong ka nang matanda para magkaroon ng anak—kasalanan mo iyan dahil sa pagnanais mong ng career. Ang katotohanan pala ay mayroon akon g adenomyosis.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Ano ang adenomyosis?

  Ang Adenomyosis ay isang sakit sa matris kung saan ang mga tisyu ng endometrium ng isang babae ay umaabot sa pader ng kalamnan ng matris sa halip na lagyan lang ng lining ang matris . Maaari itong maging sanhi ng pagdurugo at masakit at malakas na regla na mas matagal kays a sa isang regular na pagreregla. (Sa endometriosis, lumalaki ang mga tisyu ng endometrium sa labas ng matris at dumidikit ito s a mga ovary, fallopian tubes o pelvic lining. Posibleng magkaroon ng parehong kondisyon.)

  Sino ang nasa panganib?

  Ang mga kababaihan nasa mga 40 o 50 taong gulang, ang mga dumaan sa operasyon (tulad ng C-Section), at ang mga nanganak na ay may mataas na tsansang magkaroon ng adenomyosis.

  Ano ang mga sintomas ng adenomyosis?

  Ayon sa Healthline, ang adenomyosis ay inilalarawan na nakararanas ng malakas at matagal na pagdurugo tuwing may regla, matinding sakit sa pelvic area, pananakit ng puson, at kirot tuwing nakikipagtalik. Ang Adenomyosis ay maaaring maging sanhi ng paglaki ng matris. Ang matagal na malakas na pagdurugo ay maaaring magresulta sa malubhang na anemya na nagdudulot ng pagkapagod.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Mayroon bang gamot?

  Ang adenomyosis ay maaaring gamutin ng mga gamot laban sa pamamaga (anti-inflammatory drugs) na nireseta ng iyong doktor, mga gamot sa hormone tulad ng pills, o operasyon sa pamamagitan ng hysterectomy. Nawawala rin nang kusa ang kalagayang ito pa gkatapos ng menopause, ulat ng Mayo Clinic .

  Paano nakaaapekto ang adenomyosis sa fertility ng isang babae?

  Habang hindi pa direktang naiuugnay ang fertility sa adenomyosis, ang pag-aaral na pinangunahan ni Tasuku Harada, MD ay nag-ulat na, "based on the available information, recent studies suggested that adenomyosis has a negative impact on female fertility." (batay sa nalikom na impormasyon, iminumungkahi ng mga pag-aaral kamakailan na ang adenomyosis ay may negatibong epekto sa fertility ng kababaihan.) Bukod dito, "several uncontrolled studies with limited data also suggested that treatment of adenomyosis may improve fertility," ipinahayag sa papel na inilathala sa journal na Obstetrical & Gynecological Survey noong 2016. (maraming mga hindi kontroladong pag-aaral na may limitadong data ang nagmumungkahi rin na ang paggamot ng adenomyosis ay m aaaring makapagpabuti ng fertility.)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Sa kaso ni Gabrielle, sinabi niya sa kanyang pakikipanayam na hiling niya na magkaroon ng ma s malalim pang pagsusuri sa problema na kanyang hinarap noong 20 taong gulang siya. “The gag is I had it in my early 20s, and instead of someone diagnosing me they were like, ‘Oh, you have periods that last nine or 10 days and you’re bleeding through overnight pads? Not a mere inconvenience perhaps there’s something more there." Ang nakakatawa ay naranasan ko ito noong unang bahagi ng aking mga 20, at sa halip na may mag-diagnose sa akin, sabi pa nila, 'O, mayroon kang regla na tumatagal ng 9 o 10 araw at tinatagusan ka sa overnight pad? Hindi lang siguro problema iyan marahil may iba pang dahilan.) Sa halip, "Every doctor I saw was like, ‘Let me put you on birth control,'” idinagdag niya. (Ang bawat doktor na tumingin sa akin ay nagsasabi, ‘Isasailalim kita sa birth control.’)

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Idinagdag niya, "If you are on birth control for anything other than birth control, to address or treat any sort of period issue, you are not actually treating or addressing a period or reproductive issue. You are masking it. The Pill can mask all kinds of things. It is amazing at preventing pregnancy; not so great with addressing adenomyosis." (Kung ikaw ay nasa birth control sa anumang dahilan maliban sa pag-iwas sa pagbubuntis, upang matugunan o gamutin ang anumang uri ng isyu sa pagreregla, hin di nito talagang nagagamot o natutugunan ang isyu sa pagreregla o sa reproduktibong sistema . Tinatapalan mo lang ang isyu. Kayang tapalan ng Pill ang iba’t ibang mga bagay. Nakamaman gha ito pagdating sa pagpigil ng pagbubuntis, ngunit hindi gaanong mabisa pagdating sa pagt ugon sa adenomyosis.) Sa pamamagitan ng isang surrogate, sinalubong nina Gabrielle at Dwayne ang kanilang anak na babae na si Kaavia noong Nobyembre 7, 2018.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
How is the Filipino translation of this article?
Thank you for submitting your feedback!
View More Stories About
Recommended Videos
Trending in Summit Network
View more articles