watch now

MGA URI NG SAKIT SA BAGA

MGA URI NG SAKIT SA BAGA

Asthma (Hika) - Sanhi At Sintomas

Wala pa talagang gamot sa asthma, pero puwede itong ma-control.
MGA URI NG SAKIT SA BAGA

Sipon (Common Cold)

Kusang nawawala ang sipon sa loob ng pito hanggang sampung araw.
MGA URI NG SAKIT SA BAGA

Pamamaga ng Tonsil (Tonsillitis)

Pananakit ng lalamunan ang pinakakaraniwang sintomas ng pamamaga ng tonsil.
MGA URI NG SAKIT SA BAGA

Cystic Fibrosis - Sanhi at Sintomas

Wala pa talagang gamot para sa cystic fibrosis.
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
Close