working mom,budget,Tagalog,finance project,envelope system,Heto Ang 3 Epektibong Budgeting Systems Para Hindi Ka Kapusin Sa Pera,budget, pera, budgeting system, envelope system, ledger system,,Ilang araw pa bago ang susunod na sweldo, pero nanganganib na namang hindi umabot ang natitirang pera mo hanggang sa katapusan. Paano na?
LifeMoney

Heto Ang 3 Epektibong Budgeting Systems Para Hindi Ka Kapusin Sa Pera

Alin dito ang para sa iyo?
PHOTO BY@nortonrsx/iStock, courtesy of Madeline Ellado

Pecha de peligro na naman. Ilang araw pa bago ang susunod na sweldo, pero nanganganib na namang hindi umabot ang natitirang pera mo hanggang sa katapusan. Paano na?

Sa isang salita — BUDGET. Ang pagba-budget ay planadong paglalaan ng pera sa bawat pangangailangan ng iyong pamilya. Ito ay isang mabisang paraan para masigurong hindi ka kakapusin bago dumating ang susunod na sweldo. 

Paano nga ba mag-budget? Saan ka ba magsisimula? Paano kung maliit lang ang kinikita mo, kailangan pa rin bang i-budget? Ang sagot: Oo. Hindi sa laki ng sweldo nakasalalay kung aabot ang pera mo. Budgeting — at ang striktong pagsunod dito — ang tunay na makakatulong sa iyo.

Heto ang tatlong subok nang paraan ng pagba-budget:

Envelope system

Simple at madaling sundan ang envelope system. Hindi na rin ito bago. 

Pagkatapos mong planuhin kung paano mo hahatiin ang iyong sweldo, ilalagay mo sa magkakahiwalay na envelope ang nakalaang budget sa bawat gastusin; halimbawa, Php 7,000 sa envelope para sa pagkain, Php 5,000 para sa renta, etc. Doon ka lamang kukuha ng pera sa envelope na naaayon. 

Sa ganitong paraan, naitatabi na agad ang pera at hindi nahahalo sa budget para sa iba. Natututo ka ring magtipid kapag nakikita mong kaunti na lang ang laman na pera ng envelope. Kung susundin talaga ang envelope system, hindi ka din maaring "humiram" sa ibang envelope kung maubos na ang laman ng isang envelope.

Basahin dito kung paano ginagawa ng isang mommy ang envelope system.


Ledger-style

Ang style na ito ay para sa iyo kung mahilig kang maglista gamit ang papel at ballpen. 

Kailangan mo ng notebook para mag-set ng budget sa bawat kategorya (halimbawa, grocery, personal care, etc). Ililista mo ang bawat bagay na iyong binili at ibabawas ang halaga nito sa budget na iyong inilaan. Sa gayon, mayroon kang running total ng nagastos na o kung mayroon pang sumobra na pwede mong idagdag sa ipon mo.

Ang sistemang ito ay kapareho ng sikat na Japanese method na Kakeibo. Basahin dito

watch now

Ang katumbas nito sa computer ay ang Excel o Google spreadsheet, pero mas madaling gamitin ang Excel o Google sheets dahil maari kang mag-set ng mga formula para automatic na siyang magco-compute.

Budgeting Apps

Salamat sa teknolohiya, marami ding mga applications o apps para mapadali ang pag-track ng iyong budget. Ang ilan sa mga sikat na budgeting apps ay ang Mint at Home Budget na pwedeng i-download sa iyong mobile phone.

Ang bottom line ay eto: Hindi magiging epektibo ang alinmang budgeting system kung ikaw ay walang disiplina sa paggasta at hindi mo susundin ang mga ito. Ang pinakamahusay na sistema ay kung alin ang susundin mo. 

Trending in Summit Network

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
Close