toddler,parenting,vacation,travel,family vacation,Family Vacation ay 'Happiness Anchor' sa Pagtanda ng Bata,family vacation, travel is good for kids, travel is good for brain, bakasyon, outing, family outing, excursion, happiness anchor, maganda sa utak,Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, ang pagbabakasyon na magkakasama ang buong pamilya ay mas mabuti kesa sa pagbili ng mga laruan ng bata.
ParentingToddler

Nagsisilbing 'Happiness Anchor' ang Family Vacation Paglaki ng mga Bata

May magandang epekto sa mga bata ang pagbabakasyon.
PHOTO BYiStock

Sa isang mainit na lugar kagaya ng Pilipinas, madaling magplano ng family outing ano mang oras dahil maraming pwedeng pasyalan. Masuwerte tayo, hindi ba? Kaya naman samantalahin dapat ng mga magulang ang pagkakataon. Pero kung hindi ka pa kumbinsido, narito ang ilang mga dahilan mula sa mga eksperto kung bakit makabubuti ang paglabas ng bahay at magbakasyon.

1. Ang pagggastos para sa bakasyon ay maganda kesa pagbili ng mga laruan para sa mga bata.

Sa halip na gumastos para sa mamahaling laruan ng inyong anak na pagsasawaan lamang pagkalipas ng ilang linggo, gamitin ang pera para magbakasyon, ayon sa isang psychologist at best-selling author na si Oliver James. Sabi nya sa The Telegraph, “Family holidays are valued by children, both in the moment and for long afterward in their memory. So if you’re going to spend money on something, it’s pretty clear which option makes more sense.” (Ang mga family holiday ay pinapahalagaan ng mga bata at nagtatagal sa kanilang alaala. Kaya kung gagastos ka sa isang bagay, malinaw kung ano ang dapat mong piliin.)

Bukod sa pagkakaroon ng magagandang alaala at matalinong paggastos ng pera, ang pagta-travel ay magandang family bonding na hindi nagagawa ng mga laruan o ng gadget . Sa katunayan, nagiging dahilan ng distansya o detachment sa mga miyembro ng pamilya ang madalas na panonood at paglalaro sa mga tablet o smartphone dahil walang nag-uusap.

Sabi pa ni James, mahalaga ang kwentuhan ng kahit anung maliit na bagay dahil nagpapahiwatig ito na isinasaalang-alang ang mga interes ng bawat isa. Mahalaga sa kahit kanino na may nakikinig sa kanya.

2. Nakatutulong ang bakasyon para sa brain development ng inyong anak.

Ani Dr. Margot Sunderland, isang child psychotherapist at director of Education and Training sa The Centre for Child Mental Health sa UK, sa isang artikulo sa The Telegraph, “What is less widely known is that holidays can also advance brain development in children.” (Ang hindi alam ng marami, ang pagbabakasyon ay nakatutulong para sa brain development ng inyong anak). 

watch now

Sa pagtutuklas ng mga bagay kapag nasa isang family vacation, sa kalikasan man o sa kahit anung lugar, napapagana ang iba’t ibang critical areas ng utak, particular ang “play and seeking systems” na karaniwang hindi napapagana kapag nasa bahay lang, ani Dr. Sunderland. “[This] brings about brain growth and maturation in the frontal lobes, the very part of the brain involved in cognitive functioning, social intelligence, and well-focused, goal-directed behaviors that may last a lifetime.” (Nagdudulot ito ng brain growth at pagma-mature ng frontal lobes, ang bahagi ng utak na responsable para sa cognitive functioning, social intelligence, at mahusay at may layunin na pag-uugali hanggang sa pagtanda.)

3. Kailangang ding mag-de-stress ng mga magulang at bata.

Hindi lamang ang mga matatanda ang nakararanas ng stress dahil sa mga pressure sa araw-araw na pamumuhay. Ayon sa isang 2015 survey na kinabibilangan ng 754 na bata, natuklasan ng researchers na 79% ng mga batang may edad 8 hanggang 14 na taon ay nakararanas ng stress. Sa kabilang banda, 77% ay nagsabing hindi sila nakararanas ng stress kapag nagpapahinga mula sa trabaho ang kanilang mga magulang para makasama sila.

Ayon sa report, “Parents who want to help their kids reduce stress should consider using a vacation day.” (Kung gusting tulungan ng mga magulang ang kanilang anak na magtanggal ng stress, magkaroon sila ng bakasyon.)

Sang-ayon dito si Dr. Lotte Bailyn, professor emerita sa MIT Sloan School of Management sa U.S. “Good relationships emerge out of simply having interactions with the people in our families under conditions that are not highly stressed.” (Nabubuo ang magandang relasyon sa simpleng pagkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya sa panahong walang stress).

4. Ang mga alaala mula sa family vacations ay maaaring magsilbing “happiness anchors.”

Alam n’yo ba na sa UK ay may national charity na tumutulong sa mga mahihirap na pamilya para magkapagbakasyon nang magkakasama? Tinatawag itong Family Holiday Association, at noong 2015, nagsagawa sila ng pag-aaral tungkol sa pangmatagalang benepisyo ng family vacations.

Sa isinagawang survey sa mga Briton, ang pinakamasayang alaala ng 49% sa kanila ay mula sa pagbabakasyon kasama ang pamilya. One-third sa kanila ay nagsabing malinaw pa sa kanilang alaala ang pagbabakasyon kasama ang pamilya noong bata pa sila. Dagdag pa rito, one-fourth sa kanila ay nagsabing nakatulong sa kanila ang pag-alala ng masasayang alaala ng bakasyon kasama ang pamilya noong kabataan nila kapag may mabigat na pinagdadaanan sila sa buhay.

 

Sabi sa Huffington Post ng director ni John McDonald ng Family Holiday Association, “We consider these to be a ‘happiness anchor’ — reflecting on our happiest memories of joyful time spent together as a family can be extremely powerful in bringing relief and respite when faced with the darker times that life can bring.” (Ikinokonsidera natin ang mga ito na ‘happiness anchor’ — ang pag-iisip sa ating mga masasayang alaala kasama ang pamilya ay lubos na epektibo para gumaan ang pakiramdam sa kabila ng madidilim na panahon sa ating buhay.)

5. Nakakatulong para maging mas masaya ang pagkuha ng larawan.

Hindi kailangan ng pag-aaral para malaman na ang pagtingin sa mga family photos ay nagpapasaya sa atin. Pero kung gusto mo ng patunay, ayon sa isang pag-aaral sa Yale School of Management, “the act of taking pictures whether it’s on a bus tour or eating out at a restaurant boost people’s engagement with and enjoyment of whatever activity they’re participating in.” (Pinatitibay ang pakikipag-ugnayan at kasiyahan ng tao ang pagkuha ng litrato kung siya man ay nasa bus tour o kumakain sa isang restaurant.)

Yun ay hangga’t ang pagkuha ng larawan ay hindi sapilitan o istorbo habang nasa akto ng kung ano man ang ginagawa ng inyong kinukunan, ayon sa pag-aaral. Kaya naman kunan lang ng larawan ng inyong anak hangga’t gusto ninyo habang nasa bakasyon, pero huwag kalimutang ibaba ang camera kapag kailangan. Baka hindi mo na ma-enjoy ang bakasyon kung sa lahat ng oras ay gusto mo na lang kunan ng larawan ang bawat sandali.

Kung kailangan mong sumakay sa bus o kotse, o lumipad sakay ang eroplano, tandaan na magandang investment ang pagta-travel kasama ang pamilya.

Ang mga impormasyong nakalahad dito ay mula sa 

Family Vacations Become 'Happiness Anchors' When Kids Grow Up

Trending in Summit Network

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
Read more
Close