embed embed2
 • Matigas ang Ulo? Narito ang mga Payo ng Eksperto Para sa Pagdisiplina sa Anak

  Mahalagang masuri ang sarili mong depinisyon ng “matigas ang ulo” sa pagdisiplina sa bata.
  by Anna G. Miranda .
Matigas ang Ulo? Narito ang mga Payo ng Eksperto Para sa Pagdisiplina sa Anak
PHOTO BY iStock
 • “Noong panahon ko, itinali ako ng Lolo mo sa puno ng mangga!”

  “Noong bata pa ako, pinaluluhod kami ng Lola mo sa monggo kapag matigas ang ulo namin.”

  “Kahit kalian, hindi ako napalo ng mga magulang ko. Maayos lang nila akong kinakausap tungkol sa mga dapat at hindi ko dapat gawin.”

  Hindi na bago sa ating pandinig ang ganitong mga kuwento mula sa mga nakatatandang miyembro ng ating mga pamilya. Mapa-Lolo o Lola, si Nanay man o si Tatay, tiyuhin o tiyahin man, may kani-kaniyang binabalik-balikang alaala sa kung paano sila “dinisiplina” noong panahon ng kanilang kabataan. 

  Marami nang nagbago mula noon hanggang sa kasalukuyan. Noon pa man, lagi na ring paksa ng mga debate, panayam, at kahit pa huntahan sa kanto at mga tindahan ang iba’t ibang pamamaraan ng pagtutuwid sa mga batang makukulit, magagaslaw, at magagaspang ang pag-uugali.  

  Anomang sitwasyon o estado ng pamilya, ang mga pamantayan ng mabuting pagpapalaki sa anak ay mananatiling pareho.

  What other parents are reading

  Ano ba ang matigas ang ulo para sa iyo?

  Mahalagang masuri ang sarili mong depinisyon ng “matigas ang ulo.” Ito ba’y walang katapusang paglalaro ng 4 na taong gulang mong bunso sa ilalim ng tirik na tirik na araw?

  Masasabi mo bang katigasan ng ulo ang wari bang “pag-iimbestiga” ng 2 taong gulang mong anak sa mundong bago pa lamang niyang tinutuklas? Kahit ano isusubo sa bibig, paglalaruan, at hahawakan anomang maabot ng kaniyang kamay.

  Makabubuti kung lilinawin muna sa sarili ang kahulugan nito bago iugnay bilang katangian ng isang bata, lalo na ng sariling anak.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Kailangang isaalang-alang na ang bawat age group ay may magkakatulad at magkakaibang pangangailangan. Hindi na rin mabibilang ang mga pagkakataong hiniling ng isang magulang na maging magalang, masunurin, at mabait ang kaniyang anak.

  What other parents are reading

  7 tips para sa pagdisiplina sa inyong anak

  Ano-ano kaya ang maaaring gawin ng nasabing mga magulang na nahihirapan sa pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil sa patuloy na pagsuway ng huli sa kanilang mga utos at hiling? Kung ikaw ay isang ina na naghahanap ng mga paraan upang mapagaan ang pang-araw-araw na pag-aalaga sa iyong anak, narito ang ilang mga paalala at payo sa pagdisplina sa anak. Nawa’y nalaki ang maitulong nito.

  1. Bumuo ng mapagkakasunduang house rules o tuntunin sa loob ng bahay. Siguraduhing nauunawaan ng anak ang resulta ng hindi pagsunod sa mga ito.
  2. Pakinggan ang anak at unawain ang kaniyang mga naiisip at nadarama. Maaaring sundin ang mga hakbang na matatagpuan dito.
  3. Bigyan ng sapat na panahon upang makapag-relax at makapaglaro ang anak. Mas mainam kung may oras upang makapag-bonding ang pamilya.
  4. Piliing maging kalmado at mapagtimpi sa tuwing sinusuway ng anak. Maaaring gamitin ang tinatawag na “5-hair ties technique.”
  5. Humingi ng tulong mula sa support groups at sa mga propesyonal kung kinakailangan. Sa panahon din ng social media at internet, maaaring makibahagi sa mga talakayan sa online forums gaya ng Parent Chat at Smart Parenting Village Facebook group.
  6. Sikaping laging bukas ang komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak. Sa ganitong paraan, higit na mararamdaman ng iyong anak ang pagmamahal mo sa kaniya.
  7. Maging mahinahon, makatwiran, at mapagpasiya sa pagpapalaki sa anak upang lumaki rin itong may paggalang sa iyo.
  CONTINUE READING BELOW
  Recommended Videos

  Ayon kay Dr. James Dobson, kilalang sikolohista at awtor ng aklat na Dare to Discipline, ang paggalang ng anak sa kaniyang mga magulang ay mahalagang salik sa child management. Ipinaliwanag niya na ang resistant behavior o hindi pagsunod ng bata sa magulang ay laging naglalaman ng mensahe sa huli na dapat nilang i-decode bago tugunan: “Sino ang masusunod? Ako o ikaw?”

  Makatutulong kung susuriin ang nasimulan at nakasanayang sistema sa bawat tahanan. Mahalagang tanong kung epektibo ba ito.

  What other parents are reading

  Magkasundo sa kahulugan ng parusa

  Ibinahagi ni Marissa Jusay, isang guidance at family counselor, na kailangang turuan ang anak kung paano maging matatag. “Parents have to teach their children how to be resilient,” aniya. Diumano, hindi dapat matakot ang mga magulang, lalo na ang isang ina, na ipakita sa anak ang kanilang pagkadismaya o sama ng loob sa tuwing susuwayin sila ng bata. Hindi ito nangangahulugang mayroon na silang karapatan na gawin anomang pananakit sa anak.

  Hindi rin makatutulong kung hindi magkasundo ang nanay at tatay sa ipapataw na consequence o parusa sa anak dahil magdudulot ito ng kalituhan sa bata.

  Ang pagkakaroon ng malinaw na kasunduan tulad ng pagbuo ng house rules at ang paglatag ng inaasahang pag-uugali ng bata ang magsisilbing gabay nito. Ang mga naihandang consequence sa bawat paglabag sa mga alituntunin ang inaasahang makapagtutuwid sa bata gaano man ito kasakit sa kalooban ng parehong anak at magulang.

  Sumasang-ayon sa ganitong pananaw si Toni Phillips, dating guro at ngayo’y ina ng dalawang malulusog na mga anak. Wika ni Toni, “Make rules together then agree on what the consequence will be if they disobey. Write it down as a reminder that everyone can see.” Pagbabahagi ni Toni, mahalaga ang consistency sa implementasyon ng nasabing mga tuntunin. “Say what you mean and mean what you say,” paliwanag niya.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
  What other parents are reading

  Maging consistent sa pagpataw ng consequence 

  Sa tuwing pangangaralan ang anak, inirerekomendang maging mapamaraan o resourceful ang magulang. Mayroon din namang mga naka-set na consequences sakaling hindi ito sumusunod sa magulang.

  Halimbawa, sa isang bata na hindi kumakain ng gulay na nakahanda sa hapag-kainan, ang kinalabasan nito ay ang hindi muna pagkain ng paboritong tsokolate o ice cream bilang dessert. Isa pang halimbawa ang pagbawi sa kalayaang makapaglaro sa labas ng bahay dahil hindi pa tapos sa assignment sa eskuwelahan. Sa pamamagitan nito, mauunawaan ng bata na mayroong mga bagay na dapat niyang sundin at gawin.

  Kung halimbawang may batang pansamantalang hindi na pinayagang gumamit ng cellphone dahil nauubos ang oras nito sa YouTube at online games o dahil sa pagsagot at paglaban sa nakatatandang kapatid, maiintindihan niyang hindi na dapat pang ulitin ang nagawang pagkakamali.

  Ayon kay Dr. Dobson, pinakaangkop na sandali upang i-process ang nararamdaman ng bata ang sandaling katatapos pa lamang ng “parusa.” Sa pagkakataong ito, maaari nang ipaunawa ng magulang sa anak sa maayos na paraan ang mga pangyayari at ang kabuluhan ng konsepto ng “boundaries.”

  Ang walang humpay na paninita, panunumbat, at pang-iinsulto sa anak ang maaaring maging lamat sa relasyon ng magulang at anak. Sa kabilang banda, ang pagiging level-headed na magulang ay magdudulot ng gaan. Maaaring paalalahanan ang anak at sabihin sa kaniyang alalahanin ang aral na napulot sa bawat pagkakamaling nagagawa.

  What other parents are reading

  Ano ang ibig sabihin ng disiplina sa inyong pamilya?

  Tandaan ding mahalaga ang paglapit at paghingi ng tulong sa mga propesyonal sa larangan ng edukasyon, siyensya, at sikolohiya. Higit na lalawak ang isip ng magulang tungkol sa sitwasyon at mas makaiisip siya ng solusyon. Malaking bagay rin na sa kasalukuyang panahon, mas dumarami ang bukas ang isip sa paghingi ng tulong sa psychologists. Dagdag pa rito, nakatutulong ang pagkakaroon ng support groups para sa mga magulang.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Upang higit na matulungan ang mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang anak, marapat na bigyan ng panahon ang pagninilay at pagsusuri sa sarili. Narito ang ilang mga tanong na maaaring makatulong sa pag-assess sa sariling pamamaraan ng pagdidisiplina sa anak. Inaasahang maging tapat sa pagsagot para na rin sa ikagagaan ng relasyon sa pagitan ng magulang at anak.

  1. Malinaw ba sa magulang at anak ang nabuong house rules o mga alituntunin sa loob ng bahay? Nauunawaan ba ng magulang at anak ang kahalagahan ng pagsunod sa mga ito? 
  2. Naiintindihan ba ng anak ang magiging kinalabasan ng kaniyang mga kilos at desisyon, partikular ang hindi niya pakikinig at pagsunod sa nanay o tatay?
  3. Paano tinatanggap ng anak ang consequence at paano ito isinasagawa ng magulang? Konsistent ba ito at malinaw na iniiwasan ng bata dahil ayaw niyang malungkot o madismaya ang kaniyang mga magulang?
  4. Gaano kahaba ang inyong pasensya sa inyong anak? Paano ito nakatutulong sa pag-unawa sa kaniya?
  5. Mas madalas ba ang pagsita sa anak kaysa pagpuri dito para sa mabubuti nitong ginagawa?
  6. Mayroon bang sapat na panahon at pagkakataon ang bata upang makapaglaro?
  7. May oras ba ang buong pamilya upang makapag-bonding at maging masaya kasama ang isa’t isa?
  8. Gumagana ba ang napiling pamamaraan ng pagtuturo at pagdidisiplina sa iyong anak? May mga sandali bang umaabot sa pamamalo ang pagtutuwid dito?

  Sa Estados Unidos, idineklara na ng American Academy of Pediatrics (AAP) ang complete ban of spanking o tuluyang pagbabawal sa pamamalo sa mga bata. Higit nilang itinataguyod ang “time-out for positive reinforcement.”

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  Hindi na rin mabilang ang mga naging pag-aaral tungkol sa corporal punishment. Batay sa mga resulta nito, hindi ito nakatutulong sa paghubog sa pagkatao ng bata lalo na kung marahas at mapangyurak sa dangal ng bata ang uri ng pagdidisiplina. Gayundin ang naging analisis para sa unstructured permissiveness o walang kaayusan at direksyong pagbibigay-hilig lamang sa mga bata.

  Ayon kay Dr. Dobson, higit na mapabubuti ang bata sa pamilyang mayroong tapat na pagmamahal para dito at mayroong konsistent at maayos na pamamaraan ng pagdidisiplina.  Ang pagkakaroon ng respeto sa isa’t isa ang susi sa matagumpay na relasyon ng magulang at anak.

  Mapuno man ang kasaysayan ng tao ng samotsaring metodo o paraan ng pagdidisiplina, hindi mababago ang bigkis ng magulang at anak. Kung pagmamahal at pag-unawa ang itatanim, maginhawang buhay ang aanihin, dumating at lumisan man ang susunod pang mga henerasyon.

  Ang mga impormasyong nakalahad dito ay mula sa 

  Raise a Self-Disciplined Child: 5 Ways to Manage Tantrums and Meltdowns

  5 Ways to Deal With a Preschooler Who Is Matigas ang Ulo

  5 Ways to Calm Down When You Want to Yell at Your Kids

  This Mom's Simple Trick to Avoid Yelling at Her Son Is Genius

  7 Effective Discipline Tips for 'Sobrang Matigas ang Ulo' Moments

  A Parenting Expert's 3-Day Guide to a Better-Behaved Child

  Si Anna G. Miranda, Van (sa kaniyang pamilya), o Vins (sa kaniyang malalapit na kaibigan), ay kasalukuyang nagsusulat ng una niyang aklat na pinamagatang Tawambuhay. Nawa'y matapos niya ito sa gitna ng pagtatanim ng mga cactus, pagtulala, at panonood ng K-drama.

  ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

  What other parents are reading

Don't Miss Out On These!
View More Stories About
Trending in Summit Network
View more articles